Adoption

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Den som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha ett medgivande från kommunen.

De formella kraven för att få ta emot adoptivbarn är att de/den sökande fyllt 25 år och att de blivande föräldrarna är gifta med varandra eller har ingått partnerskap men även ensamstående kan få adoptera. Mer information finns på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Medgivandeutredning

En medgivandeutredning utförs av socialsekreterare på socialtjänstens familjerätt. För att kommunen ska starta en utredning krävs att de blivande föräldrarna är medlem i en adoptionsorganisation samt att de genomgått en föräldrautbildning.

Medgivandeutredningen ska ge information om:

  • Föräldrarnas uppväxt, utbildning och arbete.
  • Deras relationer till egna föräldrar, syskon, släkt och vänner samt eventuella tidigare barn.
  • Deras hälsotillstånd, egenskaper, intressen och fritid.
  • Deras inställning i religions- och livsåskådningsfrågor samt
  • Kunskaper och insikter om adopterade barn och deras behov.

De blivande föräldrarna behöver även inkomma med läkarintyg, utdrag ur socialregister och utdrag ur polisregister.

Socialsekreteraren gör efter utredningen en bedömning om medgivande kan lämnas och beslutet tas sedan av Hjo kommuns individutskott.

Medgivandets giltighet

Medgivandet gäller i två år. Om föräldrarna efter 2 år ännu inte hunnit få något barn måste de åter vända sig till kommunen och ansöka om ett nytt medgivande. Föräldrarna är även under denna två års period skyldiga att anmäla ändrade förhållanden t.ex. graviditet, sjukdom, ändrade bostads- eller arbetsförållanden till kommunen.