Alkohol, droger och spel

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Två vägar på ett gräsfält.

Är du orolig för att du dricker för mycket alkohol, spelar för mycket eller använder narkotika? Eller oroar du dig för någon i din närhet? Det finns hjälp att få – här kan du läsa mer om vart du kan vända dig.

Att ha ett beroende innebär att återkommande utsätta sig för någonting som är skadligt. Beroendet kännetecknas av en längtan till någonting, till exempel alkohol eller spel, som är så stark att den prioriteras högre än den egna hälsan.

Ett beroende kan påverka dig både psykiskt och fysiskt. Du kan få ångest eller abstinensbesvär som darrhänthet, frossa och illamående.

Riskbruk och missbruk

Riskbruk handlar om den konsumtion som, om den fortsätter, riskerar att leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga.

Missbruk är ett upprepat användande av till exempel alkohol eller droger på ett sådant sätt att det leder till återkommande problem.

Du kan kontakta oss både vid riskbruk och missbruk.

Stöd och behandling

Om du är orolig för din egen skull eller för någon i din närhet kan du kontakta öppenvården Dialogen eller en socialsekreterare. Då kan vi prata mer och försöka hitta rätt väg framåt.

De allra flesta insatser som beviljas är frivilliga och sker i samråd mellan socialsekreterare och den som behöver hjälp. I mycket svåra fall kan tvångslagstiftningen LVM (Lagen om vård av missbrukare) bli aktuell. Denna lag tillämpas om du är till fara för dig själv eller någon annan och inte själv förstår faran med ditt missbruk.

Du som är ungdom

Vem som helst kan hamna i ett missbruk, även du som är ung. Om du är orolig för att du har ett missbruk eller är på väg att hamna i ett missbruk, så kan du kontakta oss via telefonnumren här ovanför, eller vända dig till en kurator på ungdomsmottagningen.

Är du mellan 13 - 21 år och har frågor eller problem som rör alkohol, droger eller spel om pengar? Då kan du kontakta Mini-Maria som är ungdomsmottagningar i Skaraborg. Du behöver ingen remiss för att komma till Mini-Maria. Alla besök är kostnadsfria och de som jobbar där har tystnadsplikt. 

Stöd till anhöriga

Som anhörig till någon med missbruksproblem kan du ha behov av att prata om det du upplever. Via kommunen finns stöd både enskilt med behandlare på socialtjänstens öppenvården Dialogen och genom anhöriggrupper tillsammans med andra i samma situation. Kontakta öppenvården via kommunens växel för mer information: 0503-350 00