Tillsyn av fristående verksamheter

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kommunen har tillsyn över fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet som kommunen har godkänt.

 Kommunen har rätt att på plats granska verksamheten och har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Verksamheten är skyldig att på kommunens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen (26 kap. 3-4 §§ och 6-7 §§ SL).