Fyrverkerier

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier.

Vilka tillstånds krävs

Det krävs numera tillstånd av Polismyndigheten för att få använda fyrverkerier, raketer och pyroteknik i Hjo tätort, se vilka områden som omfattas på kartan i länklistan längs ner på sidan. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter.

I övriga tätbebyggda områden, Hjo tätort (områden som inte ligger inom den markerade linjen på kartan), Korsberga, Blikstorp och Fågelås krävs tillstånd vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från kl. 20:00 till kl. 01:00 efterföljande dag.

Det är förbjudet att använda fyrverkerier, raketer och pyroteknik närmare än 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och kyrkogårdar.

Enligt lagen

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige.

Generellt kan man säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av brandsäkerheten.

I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I Kapitel 3, 7 paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.

Nya regler från 1 juni 2019

Från och med den 1 juni 2019 krävs det tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne, övriga typer av fyrverkerier berörs inte. Det som krävs för att få skjuta raketer med styrpinne är tillstånd för användning av explosiv vara från räddningstjänsten samt genomgången B- eller C-utbildning hos en, av MSB godkänd, utbildningsanordnare. Godkända utbildningsanordnare finns beskrivna på MSB:s hemsida, se länk till höger.

Räddningstjänsten tillhandahåller inte några utbildningar gällande fyrverkerier eller raketer med styrpinne.

Tänk på varandra, både människor och djur

Det stora problemet när det gäller hur människor använder pyrotekniska varor ligger inte i vilka regler och lagar som finns utan snarare i hur människor efterlever dem. Det är upp till dig som använder smällare och fyrverkerier och smällare att ta hänsyn och iaktta försiktighet. Att med sina fyrverkerier utsätta någon för en skaderisk eller riskera skada på egendom är aldrig tillåtet. Som kommun kan vi inte påverka hur människor hanterar smällare eller om de följer ordningslagen, det är en fråga för polisen. Däremot vill vi så här när högtiden närmar sig gå ut med en uppmaning till alla som tänkt sig att fira valborg med fyrverkerier att noggrant tänka på när, var och hur du gör det. Tänk på att många, både människor och djur, upplever pyroteknik som mycket obehagligt eller skrämmande. Försök att välja en plats där risken och obehaget blir minimala och begränsa ditt smällande i tid i stället för att dra ut på det.