Fyrverkerier

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier.

Vilka tillstånds krävs

Det krävs numera tillstånd av Polismyndigheten för att få använda fyrverkerier och raketer i Hjo tätort, se vilka områden som omfattas på kartan i länklistan på den här sidan. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter.

I övriga tätbebyggda områden, Hjo tätort (områden som inte ligger inom den markerade linjen på kartan), Korsberga, Blikstorp och Fågelås krävs tillstånd vid alla tidpunkter utom på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 20:00 till klockan 01:00 efterföljande dag.

Det är förbjudet att använda fyrverkerier och raketer närmare än 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och kyrkogårdar.

Enligt lagen

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige.

Generellt kan man säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av brandsäkerheten.

I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I Kapitel 3, 7 paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsen och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärt problem för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av torka.

Regler från 1 juni 2019

Från och med den 1 juni 2019 krävs det tillstånd och särskild utbildning för att använda raketer med styrpinne. Den ändrade bestämmelsen gäller endast raketer med styrpinne, övriga typer av fyrverkerier berörs inte. Det som krävs för att få skjuta raketer med styrpinne är tillstånd för användning av explosiv vara från räddningstjänsten samt genomgången B- eller C-utbildning hos en, av MSB godkänd, utbildningsanordnare. Godkända utbildningsanordnare finns beskrivna på MSB:s hemsida.

Räddningstjänsten erbjuder inte några utbildningar för fyrverkerier eller raketer med styrpinne.