Snöröjning och sandning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Under vinterhalvåret har Hjo kommun beredskap för att sköta snöröjning och halkbekämpning på gator och trottoarer i tätorten.

Hjo kommun börjar med snöröjning när det har snöat mellan 5 och 10 centimeter. Vid frosthalka på barmark eller mindre än 5 centimeter med snö görs endast sandning. Dock kan alla områden inte åtgärdas samtidigt utan vi måste välja i viss ordning.

  1. Gång- och cykelvägar och rekommenderade skolvägar
  2. Huvudgator, parkeringspatser och busstation
  3. Villagator (plogas endast vid 10 centimeter snö eller mer)

Målet vid ett normalt snöfall är att snöröjning ska vara klar inom 8 timmar. 

Att tänka på för dig som är fastighetsägare:

  • Snön från tomten får inte forslas ut på gångbana eller gata
  • Snösträng på gata vid egen fastighets sida får inte forslas över till motsvarande sida på gatan
  • Runt sopkärl och brevlådor ska det vara sandat och skottat så att personal kan ta sig fram
  • Undvik att parkera bilen på gatan när det är uppenbart att vi behöver ploga snö
  • I Hjo kommun ansvarar inte fastighetsägare för skötsel av gångbanor (snöskottning, sandning, sopning) i anslutning till fastigheten

Gratis sand i mindre mängd finns att hämta vid kommunens förråd på Nolängsgatan 15.