Snöröjning och sandning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Traktor som plogar bort snö

Under vinterhalvåret har Hjo kommun beredskap för att sköta snöröjning och halkbekämpning på gator och trottoarer i tätorten.

Hjo kommun börjar med snöröjning när det har snöat mellan 5 och 10 centimeter. Vid frosthalka på barmark eller mindre än 5 centimeter med snö görs endast sandning. Dock kan alla områden inte åtgärdas samtidigt utan vi måste välja i viss ordning.

  • Gång- och cykelvägar och rekommenderade skolvägar
  • Huvudgator, parkeringspatser och busstation

Därefter plogas skolor och förskolor, mindre gator och villagator. Målet vid ett normalt snöfall är att snöröjning ska vara klar inom 8 timmar.
Kommunen använder sand med en liten mängd salt i för att inte sanden ska frysa.

Att tänka på för dig som är fastighetsägare:

  • Snön från tomten får inte forslas ut på gångbana eller gata
  • Snösträng på gata vid egen fastighets sida får inte forslas över till motsvarande sida på gatan
  • Runt sopkärl och brevlådor ska det vara sandat och skottat så att personal kan ta sig fram
  • Undvik att parkera bilen på gatan när det är uppenbart att vi behöver ploga snö

Gratis sand i mindre mängd finns att hämta vid kommunens förråd på Nolängsgatan 15.