Våld i nära relation

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till exempel vara en kvinna eller man som blir slagen av sin partner, barn som bevittnat våld eller barn som själva blir utsatta för våld.

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som kan drabba vem som helst, oberoende av ålder, yrkesgrupp, social klass, religion, nationalitet och sexualitet.

Om du eller någon i din närhet är utsatt

Du som är eller har varit utsatt för våld eller andra övergrepp av någon som du har eller har haft en relation med kan få hjälp och stöd.

Du kan också få stöd av andra stödfunktioner. På den här sidan har vi länkat till kvinnojourer och andra organisationer som erbjuder hjälp.

Är du barn eller ungdom?

Våld kan även drabba dig som är barn och ungdom. Du kan tvingas se när din förälder/vårdnadshavare blir slagen eller du kan själv utsättas för våld av någon du känner.

Ungefär 10 procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång, och ungdomar under 21 år är dubbelt så utsatta för våld i sina nära relationer i jämförelse med vuxna.

Vi finns här för dig som drabbas. Du kan kontakta oss via telefonnumren här ovanför, eller vända dig till en kurator på ungdomsmottagningen.

Om du bevittnar våld

Om du ser, hör eller förstår att någon utsätts för våld – ring polisen eller socialtjänsten och gör en anmälan. Om våldet pågår – ring 112.

Om du utsätter andra

Här kan du läsa mer om vart du kan vända dig.

Olika typer av våld

Våld behöver inte vara sparkar och slag; det kan också vara kränkningar, kontrollbeteenden och våld mot saker. Här listas några typer av våld.

 • Fysiskt våld – Ett brett spektrum av handlingar som sträcker sig från att hålla fast, knuffa, skaka och nypa till dödligt våld.
 • Psykiskt våld – Kan vara kränkningar i ord och handling mot ens person, egendom och/eller människovärde. Exempelvis att bli isolerad, utsatt för kontroll eller utsatt för hot om våld, självmord eller hot mot annan närstående och husdjur.
 • Sexuellt våld – Att exempelvis tvingas att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller att bli avklädd och förnedrad inför någon annan.
 • Materiellt våld – Våld mot materiella ting för att skapa oro och rädsla. Att slå sönder viktiga och personliga saker för den utsatte.
 • Latent våld – Hot och påminnelse om upprepat våld genom exempelvis en blick eller kroppsspråk.
 • Digitalt våld – Digitalt våld kan handla om att en person skickar mängder av sms, sprider hotfull e-post, sprider rykten på sociala medier, laddar ner en positioneringstjänst på mobilen, kapar dina konton i sociala medier och skickar falska meddelanden eller lägger upp privata bilder.

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld kan handla om att du blir utsatt för våld av närstående för att upprätthålla familjens och/eller släktens anseende. Du kan även bli tvingad att utföra våld och/eller kontroll mot någon närstående. Här kan du läsa mer om hedersrelaterat våld.

Är du eller någon annan du känner utsatt för hedersrelaterat förtryck och/eller våld? Då kan du kontakta Resurscentrum Heder för att få råd och stöd. Du behöver inte berätta vem du är. Vi kan möta upp dig på en lämplig plats i Skaraborg. Resurscentrum Heder kan även vara ett bollplank och hjälpa till med riskbedömningar för dig som i ditt yrke möter personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och/eller våld. 

Tecken på våld

Tecken på våld kan vara att din partner: 

 • kontrollerar din mobiltelefon, e-mail och sociala nätverk utan tillåtelse
 • är extremt svartsjuk eller osäker
 • beter sig förminskande eller nedlåtande
 • har ett explosivt temperament
 • isolerar dig från familj och vänner
 • kommer med falska anklagelser
 • tillfogar dig fysisk smärta på något sätt
 • talar om vad du ska göra
 • pressar dig till att ha sex.

Att bli utsatt för våld kan leda till stressreaktioner. Du, eller någon i din närhet som har utsatts för våld, kan till exempel:

 • bli glömsk och få svårigheter att hitta/minnas
 • få minskad arbetsförmåga.
 • få ökad sjukfrånvaro från ditt arbete/studier
 • få svårt att planera och organisera
 • utveckla missbruksproblematik
 • få sömnsvårigheter
 • få smärta och värk samt känna ångest och skuld
 • sluta göra saker du brukade göra förut, isolera dig, känna dig begränsad socialt och utveckla social fobi.
 • En person åker skridskor på en istäckt sjö. Vass syns i förgrunden och bakgrunden.

  Du som utövar hot och/eller våld

  Det finns hjälp att få för dig som utsätter andra för hot och/eller våld. Att våga prata om ditt beteende är ett sätt att ta ansvar och ett första steg till förändring.