Harr i Hjoån

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjoån är Vätterns viktigaste lekbäck för harren. På våren vandrar harren upp i Hjoån för lek, vanligtvis från slutet av mars till början av maj.

I Vättern lever Sveriges sydligaste naturliga harrbestånd. Harren lever som vuxen stora delar av sitt liv mycket strandnära och äter här främst insekter och insektslarver. Det förekommer inget riktat yrkesfiske på harren i Vättern men är harren en uppskattad sportfisk och fångas främst vid flugfiske och på så kallad flugutter.

Harren i Vättern når sällan en vikt över 1 kg. Harren förökar sig, reproducerar sig, främst i de tillrinnande bäckarna men även lek på strömsatta grund ute i sjön förekommer. På våren vandrar harren upp i Hjoån för lek, vanligtvis från slutet av mars till början av maj.

Vid själva romläggningen kan man se hur hanen som en gentleman lägger sin stora ryggfena runt ryggen på honan. Den befruktade rommen läggs där det finns lämplig grusbotten och kläcks efter ca två veckor. Harrynglet lever sedan de första veckorna på gulesäcken som finns med i romkornet. När den är förbrukad lämnar harrynglen ån och vandrar ut i Vättern, normalt sker detta redan före midsommar.

Harren var under en period nästan borta från Hjoån men vandrar glädjande nog åter upp i ån i stort antal för lek. Om man vill studera harrens lekbestyr är sträckan från Hammarsdammen och ner till Ånabacken en lämplig sträcka. Hjoån är Vätterns viktigaste lekbäck för harren.