Tidsplan för upprustning av banvallen

Grusbeläggning på den gamla banvallen, med natur på sidorna.

25 juni 2024

Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö, Trafik och stadsmiljö

Under 2023 började vi rusta upp banvallen mellan Grebban och Blikstorp, för att göra sträckan till en bekväm gång- och cykelväg. Arbetet ska slutföras under 2024. Här beskriver vi tidsplanen för det fortsatta arbetet.

Den gamla banvallen mellan Grebban och Blikstorp är en populär gång- och cykelväg. För att underlätta för de som färdas på banvallen påbörjade kommunen en upprustning av hela sträckan under 2023.

Sträckan mellan Grebban och Solberga fick under förra året ny grusbeläggning och fungerar nu som en gång- och cykelväg. Under 2024 ska vi göra klart resten av sträckan.

På grund av en lång och blöt vinter 2023/2024 behövde vi pausa arbetet, men har nu börjat lägga på grus på sträckan Mofalla station till Bengtstorpsvägen.

Efter sommaren kommer vi att fortsätta med sträckan Bengtstorpsvägen till Korsberga, och slutligen Korsberga till Blikstorp.