Skilsmässa och separation

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Vid en skilsmässa och separation kan man behöva stöd i olika frågor. Här berättar vi mer om vilket stöd ni kan få av socialtjänsten.

Vårdnad av gemensamma barn

Vid en separation eller skilsmässa behöver vårdnadshavarna komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet, vart barnet ska ha sitt stadigvarande boende samt hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Avtal

Om ni är överens i dessa frågor kan socialtjänsten hjälpa er att skriva ett juridiskt bindande avtal.

Samarbetssamtal

Om vårdnadshavarna inte är överens erbjuder socialtjänsten samarbetssamtal. En förutsättning för att kunna hålla samarbetssamtal är att båda önskar detta.

Om en förälder inte vill genomföra samarbetssamtal eller om föräldrarna inte lyckas komma överens trots samarbetssamtal hänvisas föräldrarna till Tingsrätten.

Samarbetssamtal kan även hållas med syfte att förbättra eller behålla samarbetet kring sina barn efter en separation.

Utredningar på uppdrag av Tingsrätten

När en förälder har vänt sig till Tingsrätten får socialtjänstens familjerätt ett uppdrag från att utreda vårdnads-, boende- och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet och att ge tingsrätten ett bättre beslutsunderlag i frågan.

Socialsekreterare träffar föräldrarna var för sig, gör hembesök hos vardera förälder när barnet är där, samtalar med barnet om de uppnått tillräcklig ålder och mognad och samtalar med referenter som skola och barnomsorg samt inhämtar uppgifter från socialregistret och polisens misstanke- och belastningsregister.

Utifrån inhämtade uppgifter gör socialsekreteraren en analys och en bedömning om vad som är bäst för barnet. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna godkänna sina egna uppgifter samt ta del av utredningen i sin helhet. Föräldrarna har då möjlighet att lämna synpunkter eller ändra faktafel. Tingsrätten kallar sedan till en muntlig förhandling och därefter fattar rätten ett beslut genom en dom.