Förhandsbesked

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

  • Lena Ljungberg Bygglovshandläggare
    0503-350 00 (vx)
    Telefontid: Onsdag och torsdag kl. 09.30-12.00. Andra tider kan bokas - gärna via mejl
    E-post

Om du vill bygga ett hus på en ny plats utom detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga.

Är platsen lämplig?

När du ansöker om förhandsbesked prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig att bebygga. En av frågorna som ska lösas är om vatten och avlopp kan ordnas. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Syftet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar.

Bindande beslut

Förhandsbeskedet gäller under två år. Om en bygglovsansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla.

Taxa

Alla förhandsbesked debiteras enligt byggnadsnämndstaxan.

Om du får nej

Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.