Pensionärsråd och pensionärsföreningar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

I kommunen finns ett pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

Syftet med pensionärsrådets verksamhet:

  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre,
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering, samt
  • initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltning

Följande pensionärsorganisationer finns med i rådet:

PRO, Pensionärernas Riksorganisation

SPF Seniorerna Sveriges Pensionärsförbund

RPG, Riksförbundet PensionärsGemenskap