Tomgångskörning

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

För att minska utsläppen av skadliga ämnen i den luft vi andas in är det viktigt att du följer reglerna för tomgångskörning.

Inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område får en motor i stillastående fordon hållas igång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte om:

  1. trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö
  2. motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Reglerna kring tomgångskörning är beslutade av kommunfullmäktige och finns att läsa i " Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö".