Ändring av byggnad

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Ändring av byggnad kan antingen vara att ge byggnaden en ny planlösning, förändra konstruktionen eller att ändra användning av byggnaden.

Ny användning av en byggnad

Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du vill använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. Kontrollera så att eventuell detaljplan tillåter det du planerar att göra.

Om ändringen kräver bygglov behöver du bifoga följande handlingar/ritningar till din bygglovsansökan, som du gör via vår e-tjänst:

 • Förslag till kontrollplan
 • Fasadritning, skala 1:100 - i A3- eller A4-format
 • Planritning, skala 1:100 - i A3- eller A4-format
 • Sektionsritning, skala 1:100 - i A3- eller A4-format
 • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig

Ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen

Du måste lämna in en anmälan om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Om ändringen kräver anmälan behöver du bifoga följande handlingar/ritningar till din anmälan, som du gör via vår e-tjänst:

 • Förslag till kontrollplan
 • Situationsplan, skala 1:500 - i A3- eller A4-format
 • Fasadritning, skala 1:100 - i A3- eller A4-format
 • Planritning, skala 1:100 - i A3- eller A4-format
 • Sektionsritning, skala 1:100 - i A3- eller A4-format
 • Konstruktions- eller VA-ritningar - i A3- eller A4-format
 • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig

Fasadändringar

Inom detaljplanelagt område krävs generellt bygglov för att göra fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär, till exempel flytta eller byta ut fönster och dörrar. 

Det finns dock undantag från bygglovskravet. På en- och tvåbostadshus med tillhörande uthus, garage och andra mindre byggnader får du måla om och byta fasadmaterial och takmaterial om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Kontakta plan- och byggenheten för att göra en bedömning. Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för att måla om eller byta fasad- och takmaterial.

Om ändringen kräver bygglov behöver du bifoga följande handlingar/ritningar till din bygglovsansökan, som du gör via vår e-tjänst:

 • Fasadritning, skala 1:100 - i A3- eller A4-format
 • Förslag till kontrollplan