Odlingslotter och stadsnära odling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Morot som tas upp ur odlingsjord

Närodlat gynnar både människan och miljön och intresset för odling är stort. Här får du information om de odlingslotter som finns i Hjo kommun.

Att odla grönsaker och blommor på en odlingslott kan vara ett bra alternativ för dig som bor i lägenhet eller av annan anledning inte har möjlighet att odla hemma. 

Hjo kommun har i dagsläget 31 st odlingslotter i området Strömsdalsvägen/ Skogsvägen. Syftet med lotterna är att möjliggöra just stadsnära odling.

Odlingslotterna ger förutsättning för fler människor att äta ekologiska och närodlade råvaror, men bidrar också till den biologiska mångfalden och insektslivet i staden. Dessutom utgör odlingslotterna ett grönt och vackert inslag i tätorten.

Det finns regler kring skötseln av odlingslotterna.

Kontakt

Frågor angående faktura eller kö för att få tillgång till odlingslott:
Samhällsbyggnad tel: 0503-350 40.

Övriga frågor
Gata/Park tel. 0503-350 25.