Odlingslotter och stadsnära odling

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Närodlat gynnar både människan och miljön och intresset för odling är stort. Här får du information om de odlingslotter som finns i Hjo kommun.

Att odla grönsaker och blommor på en odlingslott kan vara ett bra alternativ för dig som bor i lägenhet eller av annan anledning inte har möjlighet att odla hemma. 

Hjo kommun har i dagsläget 31 st odlingslotter i området Strömsdalsvägen/ Skogsvägen. Syftet med lotterna är att möjliggöra just stadsnära odling.

Odlingslotterna ger förutsättning för fler människor att äta ekologiska och närodlade råvaror, men bidrar också till den biologiska mångfalden och insektslivet i staden. Dessutom utgör odlingslotterna ett grönt och vackert inslag i tätorten.

Det finns regler kring skötseln av odlingslotterna.

Kontakt

Ställ dig i vår kö till odlingslott här!

Frågor angående faktura: 
Samhällsbyggnad tel: 0503-350 40.

Övriga frågor
Gata/Park tel. 0503-350 25.