Dagvatten

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Dagvatten är regnvatten, smältvatten eller spolvatten som rinner på hårdgjorda ytor, som asfalterade vägar, ner i diken eller ledningar och vidare ut till vattendrag och sjöar.

I tätorter finns det många hårdgjorda ytor, där stora volymer vatten samlas varje år och måste ledas bort för att inte orsaka vattenskador. Precis som för dricksvatten och spillvatten är det därför viktigt att ha ett väl utvecklat ledningssystem för dagvatten.

Föroreningar i dagvatten

De föroreningar som följer med dagvattnet rinner orenat ut i våra sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att tänka på vad vi häller ut i dagvattenbrunnar och diken.

Vi vet att naturen är bättre på att ta hand om föroreningar i långsamt rinnande vatten. Därför arbetar vi idag med att anlägga dammar på vissa platser som ska samla upp så mycket föroreningar som möjligt och förhindra att de kommer ut i naturen.