Elevhälsa

Telefon
0503-35337

Telefontider
07.30-15.00

Besöksadress
Skolgatan 3b

Öppettider
07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 34 Hjo

En ung person med hatt sitter och tittar ut över ett fält med gräs.

I Hjo kommun finns en gemensam elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.

Detta innebär att alla elever som går på Introduktionsprogrammet i Hjo har tillgång till skolsköterska, skolkurator och specialpedagog. Elever inom vuxenutbildningen har inte rätt till elevhälsa.

Hjo kommuns mål är att våra barn och unga i skolan ska ha möjlighet att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. Vi ska arbeta för att alla elever upplever en känsla av att tillvaron i skolan är begriplig, hanterbar och meningsfull så att förutsättningarna är optimala för att kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna ur ett livsperspektiv. Detta innebär att det dagliga elevhälsoarbetet ska fokusera på friskfaktorer och en tilltro till att alla elever kan lära sig, utvecklas och nå utbildningens mål.

Elevhälsans arbetssätt

  • Hälsofrämjande - vad är det som gör att elever utvecklas och mår bra? Hur kan vi bidra till detta?
  • Förebyggande - hur kan vi förhindra uppkomsten av problem och undanröja hinder?
  • Åtgärdande - hur kan vi förstå orsakerna till problem som uppstår och utifrån det hitta åtgärder och anpassningar utifrån elevernas förutsättningar och behov?

Elevhälsan erbjuder hälsobesök, enkla sjukvårdsinsatser, kartläggningar, handledning och coachning. Deras arbetssätt är rådgivande och stödjande gentemot elever, föräldrar och personal.