Cresco+

Telefon
0503-35000

Besöksadress
Ingång till AME via entrén Skövdevägen 19

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

En person står och stretchar i ett motionsspår.

Cresco+ är ett Skaraborgsgemensamt projekt med flexibla och fördomsfria insatser. Cresco+ vill motivera och stötta deltagare att närma sig arbete och/eller studier.

Vad innebär Cresco+?

I Cresco+ utgår vi från din unika situation och kartlägger dina resurser och eventuella hinder för att närma dig arbete eller studier. Vi vill stötta dig i att lyfta fram saker som du är bra på och hitta sätt för dig att nå dina mål. Det kan handla om att komma till rätta med saker i vardagen för att få möjlighet att pröva en praktikplats eller att öva på situationer som känns svåra för dig att klara av, till exempel att ta sig till ett möte eller en aktivitet.

Jag vill delta

Din handläggare bokar ett möte med vår samordnare. Ni kommer att kartlägga din situation och tillsammans komma överens om områden (såsom vardag, arbetsmarknad eller hälsa) att arbeta vidare med för att du så småningom ska kunna närma dig arbete eller studier. Ni gör tillsammans en plan och sätter mål och delmål utifrån dina förutsättningar. Du har regelbunden kontakt med din samordnare som finns med som ett stöd för att du ska kunna förflytta dig framåt mot arbete eller studier. Aktiviteter som kan bli aktuella för dig är till exempel social träning, gruppaktiviteter eller praktikplatser.

Vem kan vara med?

Projektet riktar sig till individer mellan 18 - 64 år som har en komplex problematik och behov av samordning. 

Har du ersättning från Försäkringskassan eller får försörjningsstöd från socialtjänsten, kontakta i första hand din handläggare och berätta att du är intresserad av Cresco+! I Hjo kommun har även vården möjlighet att remittera till projektet.

Om Cresco+

Cresco+ är ett ESF projekt och ägs av Samordningsförbundet Skaraborg och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. 

Här kan du läsa mer om projektet och hitta remiss till projektet