Byggnadsnämnden

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Byggnadsnämnden i Hjo har 7 ledamöter och 3 ersättare och är en fristående nämnd under kommunfullmäktige.

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet - undantaget den översiktliga fysiska planeringen som handhas av kommunstyrelsen - och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter, som enligt annan lag eller meddelade dispensbefogenheter ska fullgöras av den kommunala nämnd inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter enligt miljöbalken.

Byggnadsnämnden fungerar som jävsnämnd i ärenden som rör myndighetsutövning mot kommunstyrelsen.

Omfattningen och innehållet i verksamheten styrs av det uppdrag staten har gett kommunerna med stöd av plan- och bygglagen.

Politiker i byggnadsnämnden