Valnämnden

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Valnämnden i Hjo kommun fungerar som lokal valmyndighet. Det är valnämndens uppgift att genomföra förtidsröstning, utse valförrättare, se till att vallokaler finns tillgängliga, samt ansvara för den preliminära rösträkningen. Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Politiker i valnämnden

Valnämndens ledamöter för mandatperioden:

  • Knut Indebetou (M), ordförande
  • Eva F Thorstenson (M)
  • Ann Ekström (C)
  • Göran Banck (S), vice ordförande
  • Hasse Nörgård (Sd)

Ersättare:

  • Per Knutsson (Kd)
  • Marita Holst Fogelström (Kd)
  • Ingemar Fransson (C)
  • Yvonne Ekholm (S)
  • Mikael Strömberg (Sd)