Valnämnden

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Valnämnden i Hjo kommun fungerar som lokal valmyndighet. Det är valnämndens uppgift att genomföra förtidsröstning, utse valförrättare, se till att vallokaler finns tillgängliga, samt ansvara för den preliminära rösträkningen. Valnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Politiker i valnämnden

Valnämndens ledamöter för mandatperioden:

 • Knut Indebetou (M), ordförande
 • Eva F Thorstenson (M)
 • Ann Ekström (C)
 • Robert Holst (Kd)
 • Göran Banck (S), vice ordförande
 • Yvonne Ekholm (S)
 • Hasse Nörgård (Sd)

Ersättare:

 • Alla Johansson (M)
 • Kerstin Strandbergh Hermansson (M)
 • Ingemar Fransson (C)
 • Marita Holst Fogelström (Kd)
 • Carina Pettersson (S)
 • Annelie Johansson (S)
 • Henric Carlsson (Sd)