Okänt föremål var skarp rökgranat

Exteriör på stadshuset i Hjo, sett från torget.

27 juni 2024

Kommun och politik

Det föremål som på morgonen den 27 juni påträffades utanför stadshusets entré var en skarp rökgranat. Det har Polisen konstaterat efter sin undersökning av föremålet. Rökgranaten har liten sprängkraft och bedöms inte ha utgjort någon direkt fara. Vi vill dock poängtera att man aldrig ska röra misstänkta föremål!

Detta har hänt

Under torsdagsmorgonen påträffades ett okänt föremål utanför stadshusets entré mot Stora Torget. Polis och räddningstjänst tillkallades och gjorde bedömningen att även nationella bombskyddet behövde kallas in. Området runt stadshuset och Stora Torget spärrades av.

Vid 11.30-tiden togs föremålet i beslag och avspärrningarna i området togs bort. 

Föremålet var skarpladdat

Efter polisens undersökningar har de kommit fram till att föremålet var en skarpladdad rökgranat. En rökgranat syftar till att sprida rök och skymma sikt på en plats och används inte till sprängningar eller liknande. Den bedöms därför inte ha utgjort någon direkt fara. Vi vill dock poängtera att man aldrig ska vidröra misstänka föremål.

Har du sett något?

Om du har gjort några iakttagelser i samband med händelsen kan du kontakta polisen på 114 14 eller via funktionen ”Tipsa” på polisen.se.

Vad händer nu?

Under torsdagseftermiddagen samlades kommunledningen för att diskutera hanteringen av händelsen. Utifrån det som har inträffat kommer vissa åtgärder att genomföras. Dessa kommer inte kommenteras närmare.