Dagverksamhet Klammern - Alla kan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.30

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen. Syftet med den dagliga verksamheten är att ges möjlighet att ha något meningsfullt och intressant att göra under dagtid.

Daglig verksamhet på Klammern - Alla kan

På Klammern - Alla kan, har personer med olika funktionshinder och med olika individuella förutsättningar sin sysselsättning. Som namnet antyder så utgår vi ifrån att "alla kan" och har som mål att varje person ska få en meningsfull sysselsättning som känns viktig och utvecklande.  Vi har öppet vardagar kl 09.00 till15.00. 

Detta gör vi på Klammern - Alla kan

Vi har valt att dela in innehållet i verksamheten i olika huvudinriktningar/grupper. Dessa är bara en basindelning och man kan som brukare vara delaktig i flera grupper under en dag eller vecka.

  • Service och underhåll: Här kan man arbeta i centralförrådet, utföra vaktmästerijobb, arbeta med återvinning, baka, ordna lunch och fika mm.
  • Produktion: Legoarbeten åt olika företag utförs och kläder som skänks till Polenhjälpen sorteras, tvättas och packas.
  • Media, uttryck och skapande: Här skapas tidningen Myran och det arbetas även med Ipad och olika datorprogram. Gruppen jobbar även med viss bildtillverkning och skötsel av musikbiblioteket. Inom kort kommer vi även att starta upp en Facebook sida så vi kan dela med oss lite vad som händer och sker på dagarna.
  • Sinnesstimulering: Här erbjuder vi sinnesstimulering i en anpassad miljö. Miljön ska inbjuda till att påverka sin omgivning, ta egna initiativ, utforska och upptäcka samt att främja kommunikation och samspel. Tanken är att skapa en trygg miljö som lockar till både aktivitet och avslappning och som ska kunna anpassas till olika behov.

I anslutning till sinnesrummen finns även vårt träningsrum där personalen eller brukarens egen personal stödjer honom/henne att utföra träningsprogram.

För att tillmötesgå allas behov av sinnesstimulering, gör vi också små utflykter i naturen.

Individintegrerad sysselsättning/Praktikplats

För en del brukare kan det vara aktuellt med en praktikplats på ett företag eller inom offentlig förvaltning. Omfattningen kan variera från några timmar i veckan upp till en hel arbetsvecka.

Att ha individanpassad sysselsättning/praktik ställer vissa krav på deltagaren. Det är viktigt att personen är motiverad och kan arbeta självständigt. Arbetsplats, arbetsuppgifter och omfattning bestäms efter kartläggning gjord tillsammans med en arbetskonsult.

Individintegrerad daglig verksamhet kan vara ett avbrott eller komplement till den sysselsättningen på Klammern - Alla kan och för vissa är målet att det ska kunna leda till någon form av anställning.

Hur får jag dagverksamhet?

Du ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Det finns möjlighet att prova dagverksamhet under en begränsad period för att se om insatsen är något som kan passa dina behov. Därefter får du ansöka om insatsen för att fortsätta i dagverksamheten.

Vad kostar det?

Insatsen dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning är avgiftsfri. Du betalar för resor till och från dagverksamhet och för eventuell lunch enligt gällande avgiftstaxa.