Kretslopp och giftfri miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Illustration av en trappa med fem steg: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända, förebygga

Kretslopp och Giftfri miljö är ett utvalt fokusområde i kommunens hållbarhetsstrategi. Det handlar om att förebygga avfall genom att konsumera hållbart, återvinna och återbruka samt undvika farliga ämnen.

I Sverige tycker vi ofta att vi är duktiga på att sortera och återvinna, och det må vara sant, men sanningen är också att vi konsumerar som om det fanns 4,2 jordklot. Vårt sätt att konsumera är inte hållbart. Både i kommunens verksamhet och i resten av samhället behöver vi bli bättre på att återbruka det som redan finns innan vi köper nytt.

I Hjo kommun arbetar vi just nu med ett projekt som kallas Cirkulär Möbelhantering, där vi har som mål att minska nykonsumtionen av möbler och istället ta vara på det som redan finns genom att laga och renovera. Du kan också "handla som en miljönär" genom att laga, återanvända eller låna. 

Den kommunala organisationen ska vara en förebild i kretsloppstänkande. Vår strävan är att utöka antalet kommunala arbetsplatser där vi källsorterar både matavfall och förpackningar. 

Via länkarna på den här sidan kan du läsa mer om vikten av att sortera ut sitt matavfall  så att vi kan producera biogas och högkvalitativt gödsel av matresterna. Det finns också kontaktuppgifter till Avfall och Återvinning Skaraborg där du hittar mer information både matavfall och annan källsortering!