Kretslopp och giftfri miljö

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kretslopp och Giftfri miljö är ett utvalt fokusområde i kommunens hållbarhetsstrategi. Det handlar om att förebygga avfall genom att konsumera hållbart, återvinna och återbruka samt undvika farliga ämnen.

I Sverige tycker vi ofta att vi är duktiga på att sortera och återvinna, och det må vara sant, men sanningen är också att vi konsumerar som om det fanns 4,2 jordklot. Vårt sätt att konsumera är inte hållbart. Både i kommunens verksamhet och i resten av samhället behöver vi bli bättre på att återbruka det som redan finns innan vi köper nytt.

I Hjo kommun arbetar vi just nu med ett projekt som kallas Cirkulär Möbelhantering, där vi har som mål att minska nykonsumtionen av möbler och istället ta vara på det som redan finns genom att laga och renovera. Du kan också "handla som en miljönär" genom att laga, återanvända eller låna. 
Ett annat pågående projekt är Resurssmart Äldreboende vars syfte är att minska avfallsmängderna. Läs mer nedan!

Den kommunala organisationen ska vara ett föredöme i kretsloppstänkande. Under 2020-2021 arbetar vi vidare med att utöka antalet kommunala arbetsplatser där vi källsorterar både matavfall och förpackningar. 
Här nedan kan du läsa mer om vikten av att sortera ut sitt matavfall  så att vi kan producera biogas och högkvalitativt gödsel av matresterna. Nedan finns kontaktuppgifter till vårt avfallsförbund där du hittar mer information både matavfall och annan källsortering!