Guldkroksskolan 7-9

Telefon
0503-350 00 (Kontaktcenter)

Besöksadress
Linnegatan 1, 544 30 Hjo

Kontakter

Exteriör f-huset entrén vid Frallan.

Mitt i Hjo med närhet till Vätterns klara vatten ligger stadens högstadieskola, Guldkroksskolan 7-9. Här går cirka 300 elever.

På Guldkroksskolan 7-9 får varje elev möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och trygga vuxna på skolan. Vi uppmuntrar våra elever att bli självständiga och trygga individer som står upp för sig själva och andra.

Guldkroksskolan 7-9 är en mobilfri skola.

Trygghet – Utbildning – Framtid

För oss är det viktigt att eleverna får känna glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Lärarna leder undervisningen och följer, tillsammans med eleven och vårdnadshavare, elevens utveckling. Därför arbetar vi med täta kunskapsuppföljningar för att ge återkoppling och stöd till våra elever.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Guldkroksskolan ska göra det med minst betyget godkänt i alla ämnen, med en god självkänsla och en ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och ge dem kunskaper för hela livet.

Vår vision

Vi ska vara trygga vuxna förebilder som utbildar elever som tar ansvar för sitt lärande, sin omgivning och sin framtid

Biblioteket på Estrid Ericsonskolan.

Alla grundskolor i Hjo har skolbibliotek, centralt belägna i skolornas egna lokaler.