Välkommen till Guldkroksskolan 7-9

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Guldkroksskolan F-huset

Guldkroksskolan årskurs 7-9 är centralt belägen i Hjo tätort och är en del av kommunens största grundskola. I årskurs 7-9 går ca 300 elever. På skolan finns Internationella klassen där nyanlända elever påbörjar sin utbildning i den svenska skolan.

Vårt arbete

Skolan har en hälsoprofil och detta innebär bland annat att eleverna läser ämnet hälsa som skolans val. Vi arbetar med datorer enligt arbetssättet 1:1. Det innebär att alla elever på skolan får en egen dator under sina tre studieår och lärarna använder IT som en naturlig del i undervisningen.

Navet i skolbyggnaden är vår cafeteria Frallan där elever och personal samlas under rasterna. Där arbetar en caféföreståndare, en fritidsledare samt en elevcoach för att ge eleverna en meningsfull och stimulerande tillvaro mellan lektionerna.

Vår vision

På Guldkroksskolan 7-9 strävar vi efter att ha en trygg och stimulerande miljö där vi också är flexibla utifrån komplexa lärandesituationer. Elever och personal möts i en modern miljö med fräscha lokaler.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter!