Specialkost och anpassade måltider

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Rutinen för hur Hjo kommun hanterar specialkost och anpassade måltider är väl förankrat och beslutat i samarbete med Skaraborgs sjukhus.

Anmäla eller avsluta specialkost

Specialkost

Med specialkost menas mat som anpassas efter särskilda behov så som allergier, intoleranser eller andra medicinska skäl (t.ex. celiaki). All form av specialkost anpassas efter dagens lunch.

Ansök om specialkost inför varje nytt läsår

Ansökan om specialkost ska göras via e-tjänst inför varje läsår samt när behov uppstår eller förändras. Om du inte skickar in en ny ansökan innan läsåret startar lagas ingen specialkost. Specialkost börjar serveras först efter inskickad ansökan.

Vad krävs för att få specialkost?

För att vi ska kunna erbjuda rätt sorts specialkost krävs att aktuellt sjukvårdsintyg bifogas till din ansökan. Vid kroniska diagnoser, t.ex. celiaki, kan du använda samma intyg varje år.

Sjukvårdsintyget ska vara skrivet av läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin. Undantag är celiaki där dietister inom specialistvård också kan skriva intyg.
Om behovet av specialkost konstateras av primärvården ska barnet remitteras vidare till specialistvård inom Skaraborgs sjukhus om inte den behandlande läkaren är specialist inom barnmedicin.

Laktoslåg mat

Maten som serveras i Hjo kommuns skolor klassas som laktoslåg. Vid laktosrik mat erbjuds laktoslågt alternativ. Laktosfri dryck finns i skolrestaurangerna.

I våra förskolor serveras inte laktoslåg mat utan godkänd specialkostansökan. Eftersom laktosintolerans är mycket ovanligt vid så låg ålder ska behovet konstateras på specialistnivå.

Anpassade måltider

Med anpassade måltider menas mat och måltider som anpassas efter en persons religion, etiska ställningstaganden eller funktionsnedsättning.

Vegetariska eller fläskfria måltider

Om du är i behov av fläskfria eller vegetariska alternativ gör du en ansökan i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du även lämna in en kombinerad ansökan om du har behov av både specialkost och vegetariska/fläskfria måltider.

Anpassade måltider vid funktionsnedsättning

Vissa funktionsnedsättningar kan påverka ditt barns möjligheter att delta vid måltider eller äta vissa livsmedel. Om ditt barn har stora svårigheter att delta kan skolan och måltidsenheten erbjuda anpassade måltider. Anpassningen görs stegvis med det långsiktiga målet att barnet/eleven med tiden ska äta så varierat som möjligt efter de förutsättningar som finns.

Har ditt barn behov av anpassningar i måltiden som beror på funktionsnedsättning, ta kontakt med barnets närmsta pedagog. De kan, tillsammans med elevhälsoteamet, göra en bedömning och anpassa barnets måltidssituation och liknande. Behövs anpassad mat krävs sjukvårdsintyg. Sjukvårdsintyget ska vara skrivet av läkare inom specialistvård för barnmedicin eller av specialistläkare i barnmedicin.