Totalförsvar – militärt och civilt försvar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Sveriges riksdag har beslutat att landet ska bygga upp ett totalförsvar för att öka Sveriges möjlighet att försvara sig i en väpnad konflikt eller i ett krig. Totalförsvaret består av militärt och civilt försvar.

Totalförsvarets syfte är att försvara vårt sätt att leva på, vår frihet och vår integritet som nation och samhälle.

Hjo kommun ingår tillsammans med Sveriges 290 kommuner i den civila delen av totalförsvaret. Det innebär att vi ska se till att de kommunala verksamheterna fungerar även under höjd beredskap eller krig. Vårt arbete bygger till stor del på de resurser för krisberedskap som ska garantera att samhället fungerar vid kriser i fredstid. Utöver det ska vi också planera för att stödja resten av totalförsvaret med utökad barnomsorg, sjukvård, mat och vatten.

Det militära försvaret – Försvarsmakten

Det militära försvaret består i första hand av Försvarsmakten, som står för det territoriella försvaret av Sverige. Försvarsmakten och andra statliga myndigheter som stödjer Försvarsmaktens verksamhet ska se till att Sverige ska kunna möta ett yttre väpnat hot.

Det civila försvaret – Civilsamhället

För att samhället, logistiken och rättsstaten ska fortsätta att fungera vid ett angrepp måste även civilsamhället ha en motståndskraft. Motståndskraften utgörs av det civila försvaret och består i stort av länsstyrelser, kommuner och andra statliga myndigheter. De ska upprätthålla ordningen i samhället, rättsstaten och infrastrukturen, som energiförsörjning, transporter och kommunikation. Utöver det ska civilsamhället också stödja det militära med sjukvård, mat och vatten samt viss materiel.

Påverkan på allmänheten

Det finns många olika sätt att angripa ett land på. Sverige skulle kunna hamna i en väpnad konflikt eller invaderas av militärmakt, men det blir samtidigt allt vanligare med cyberkrig. Det kan till exempel innebära att angreppet riktar sig mot samhällsviktig infrastruktur.

Konsekvenserna av ett angrepp skulle kunna innebära:

  • Långvariga elavbrott
  • Svårigheter med dricksvattenförsörjning och transporter av mat – ransonering
  • Stora landområden blir obrukbara eller farliga att vistas på – evakuering
  • Störningar i eller total avsaknad av digital kommunikation – isolation.

Alla som bor i Sverige och är 16-70 år gamla är enligt totalförsvarslagen skyldiga att tjänstgöra vid höjd beredskap eller krig. Det kan handla om militärtjänst, civiltjänst eller att fortsätta arbeta på sin vanliga arbetsplats.

Höjd beredskap eller krig medför stora utmaningar för samhället. Kommunens verksamheter kan bli extra ansträngda om personal behöver tjänstgöra någon annanstans samtidigt som kommunens uppdrag förändras och kräver extra personal.