Vatten och avlopp

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Det är Hjo kommun som ansvarar för leverans av vatten, hanteringen av avloppsvatten och skötsel och underhåll av vatten- och avloppsledningar.

Om du har problem med kommunalt vatten och avlopp gå in på sidan "Felanmälan och synpunkter" och gör en felanmälan.

Här hittar Du mer information om vår vatten- och avloppstaxa. 

Har du enskild dricksvattenbrunn och/eller enskilt avlopp är det Miljöförvaltningen Östra Skaraborg du ska vända dig till med dina frågor. Detsamma gäller för badvatten. Se länk nedan.

Allmänna bestämmelser för användare av Hjo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) med tillhörande Spillvattenbestämmelser hittar du under "dokument" på den här sidan.

VA-rådgivning om enskilda avlopp

VA-rådgivaren är en tjänst från Miljösamverkan Östra Skaraborg. Det är en kommungemensam, kostnadsfri och opartiska resurs för fastighetsägare som funderar på att rena avloppet gemensamt med en eller flera grannar. Du når VA-rådgivaren via Miljösamverkan Östra Skaraborgs växel: 0500-49 36 30, eller via info@miljoskaraborg.se.

Tvätta bilen rätt

I det här dokumentet läser du om hur du ska tvätta bilen rätt för att värna vår miljö.

 • Avloppsvatten

  Det avloppsvatten som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas spillvatten. Spillvattnet avleds via spillvattennätet och en eller flera avloppspumpstationer till våra avloppsreningsverk, där det renas.

 • Dagvatten

  Dagvatten är regnvatten, smältvatten eller spolvatten som rinner på hårdgjorda ytor, som asfalterade vägar, ner i diken eller ledningar och vidare ut till vattendrag och sjöar.

 • Dricksvatten

  Vattnet är vårt viktigaste livsmedel, därför är det viktigt att det behandlas på rätt sätt hela vägen från vattentäkten, genom vattenverken och till alla abonnenters tappkranar.

 • Vatten- och avloppstaxa

  På den här sidan hittar du information om aktuella priser för vatten och avlopp, avläsning av el- och vattenmätare och information om anmälan vid flyttning.