Välkommen till Hammarns förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Hammarns förskola ligger vid den natursköna Hjoåns dalgång och närmsta granne är Hammarnskolan. Förskolan har fyra avdelningar, Villa Villekulla och Junibacken 1-3 år, Katthult och Bullerbyn 3-5 år. Vår stora och varierande utegård inspirerar till många aktiviteter.

Vi vill skapa en trygg, lustfylld, lärorik och utmanande miljö utifrån kommunens värdegrund 'Det goda mötet', där varje individs nyfikenhet och inneboende förmågor utvecklas i sin egen takt i samspel med andra.

Tillsammans med övriga förskolor i kommunen bedriver vi ett språk och litteraturarbete. Detta hjälper oss att via litteratur, språkliga och skriftspråkliga aktiviteter samt gestaltande av olika former omfatta samtliga läroplansmål. Språket genomsyrar verksamheten med sagor, rim, ramsor, eget berättande och sånger. För oss är det naturligt att i alla sammanhang kommunicera muntligt och skriftligt med barnen och de använder nyvunnen kunskap i meningsfulla sammanhang. 

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!