Hjo kommuns vision

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommuns vision lyder "I Hjo skapar vi framtiden tillsammans". Här kan du ta del av kommunens vision, utvecklingsområden och kommunfullmäktiges mål.

Hjo växer och utvecklas tillsammans med vår omvärld. Genom goda möten samverkar vi och hittar vägar mot en hållbar framtid. Vi bevarar och värnar vår unika stadsmiljö, landsbygd och Vättern. Vi som bor, lever och verkar i Hjo möter framtiden med mod inför förändring och nya lösningar.

För att uppnå kommunens vision har vi fyra utvecklingsområden som vi arbetar extra mycket med. Till varje utvecklingsområde finns mål som beslutar av kommunfullmäktige. Här beskriver vi varje utvecklingsområde.

Utveckling i samverkan

Hjo växer och utvecklas genom samverkan och mod inför förändring. I Hjo är det enkelt, välkomnande och nära mellan människor. Här förenas landsbygdens kraft och stadens utbud genom goda möten och möjlighet till delaktighet. Det är enkelt att vara med och utveckla vår plats.

Vi möter framtida utmaningar och möjligheter i samverkan med andra i Skaraborg och vår omvärld.

Vi värnar om tilliten genom goda möten och vågar prova nytt för att utvecklas och förbättra Hjo.

 • Mål 1: Utveckling och framtidstro genom delaktighet

Genom hela livet

God utbildning, trygg omsorg och stöd genom hela livet. Tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare stöttas varje barn och elev att utvecklas utifrån sina förutsättningar i en likvärdig skola. Alla elever lämnar skolan med goda kunskaper, god självkänsla och framtidstro.

Vården och omsorgen är mänsklig, nära och trygg med fokus på dem vi är till för. Välfärdsteknik ger ökad självständighet och trygghet.

I Hjo stärks varje individ på vägen till en egen försörjning och ett eget arbete eller studier. Hjo kommun samverkar med näringslivet, offentliga aktörer och det övriga samhället för att människor ska ha möjlighet att lära hela livet och hitta nya vägar.

 • Mål 2: Stöd, vård och omsorg möjliggör ett självständigt liv och en känsla av välbefinnande
 • Mål 3: Invånarna får stöd på vägen till hållbar egen försörjning
 • Mål 4: Barn och elever utvecklar goda kunskaper i en skola präglad av trygghet och arbetsro

En plats att välja

En plats du väljer att bo på, verka i och besöka. Vi stärker och bevarar den unika stadsmiljön, landsbygden och Vättern. Genom den lilla kommunens fördelar attraheras nya invånare, företag och besökare. Här finns gott om rekreationsområden, kulturupplevelser och aktiviteter för alla åldrar.

Näringslivet bidrar till en levande stad och landsbygd och kommunen möjliggör etablering och expansion. Hjo är ett resmål året runt och besöksnäringen skapar upplevelser och arbetstillfällen.

 • Mål 5: En attraktiv boendemiljö som möter invånarnas behov
 • Mål 6: Hjo kommun bidrar till att besöksnäringen utvecklas hållbart med fokus på hela kom­munen och besökare året om
 • Mål 7: Hjo kommun ska möjliggöra näringslivets etablering, expansion och utveckling
 • Mål 8: Ett rikt fritids- och kulturutbud för människor i alla åldrar

Hållbar livskvalitet

Här finns goda förutsättningar att leva ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Tillsammans utvecklar vi ett samhälle där det är lätt att göra rätt. De lokala förutsättningarna för att leva ett klimatsmart liv stärks och bidrar till att Hjo blir en mer levande och trygg plats. Genom att fokusera på kreativitet, samarbete och resurseffektivitet kan kommun, näringsliv, föreningar och invånare samverka för att ta fram smarta lösningar och skapa förutsättning för en hållbar livskvalitet.

 • Mål 9: I Hjo är det enkelt att leva hållbart
 • Mål 10: Alla kommunala verksamheter arbetar för en gynnsam utveckling av miljö- och klimat
 • Mål 11: Vi värnar vår kultur- och livsmiljö