Säkerhet och beredskap för företag

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Den här informationen riktar sig till dig som är företagare i Hjo och har funderingar kring säkerhet och beredskap. Du kan ladda ner broschyren ”Säkerhet och beredskap”, läsa om samhällsviktig verksamhet och hitta kontaktuppgifter om du som företagare har frågor om säkerhet och beredskap.

Hjo kommun stöttar lokala företag i deras övergripande beredskapsarbete och i säkerhetsfrågor, detta kan ske genom stödmaterial såsom vägledningen ”Säkerhet och beredskap” (som du kan ladda ner här) eller via riktade aktiviteter för företagare som annonseras ut på hjo.se.

Vill du ha en tryckt version av broschyren ”Säkerhet och beredskap”?

  • Mejla till isk@hjo.se och uppge antal och var vi ska skicka broschyren
  • Fråga efter broschyren i stadshusets reception på Torggatan 2

Företagare som bedriver samhällsviktig verksamhet

I kommunen finns många företag som har lokal betydelse

och som på olika sätt är viktiga för Hjo som samhälle. De företag som genom sin verksamhet är så viktiga att avbrott i verksamheten kan medföra allvarliga problem för samhällets funktionalitet kallas för samhällsviktig verksamhet.

Samhällsviktiga verksamheter är en särskild målgrupp för Hjo kommuns samverkan inom säkerhet och beredskap. Samverkan inkluderar information vid akuta händelser, utbildningar, föreläsningar och övningar med utvalda aktörer. Syftet med samverkan är att öka motståndskraften mot kriser och samhällsstörningar.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut riktlinjer för vilka typer av aktörer som bör pekas ut som samhällsviktiga. Det är sedan respektive kommun som identifierar vilka lokala aktörer som är samhällsviktiga. Arbetet med identifieringen är löpande och företag som kommunen hittills har identifierat som samhällsviktiga har informerats om det. Kommunen annonserar inte öppet vilka aktörer som anses vara samhällsviktiga.

Har du som företagare frågor om säkerhet och beredskap?

Du kan läsa mer om MSB:s föreskrifter och vägledningar för hur kommunen identifierar samhällsviktig verksamhet här (MSB).

Om du har frågor kring samverkan eller beredskap för ditt företag är du välkommen att kontakta kommunens näringslivsutvecklare.

Om du har en direkt säkerhets- eller beredskapsrelaterad fråga kan du istället mejla direkt till isk@hjo.se. Då kommer kommunens säkerhetsstrateg ta kontakt med dig.