Politisk historik

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kommunstyrelsens* ordförande:
1900                  Grosshandlare Helmer Sjöstedt
1901-1922        Veterinär C V Settergren
1923                  Handlanden J V Gundström
1924-1925        Trafikchef G Holmqvist
1926-1927        Direktör Hans Öhman
1928-1929        Trafikchef G Holmqvist
1930-1946        Direktör Hans Öhman (H)
1947-1955        Direktör Sven Evaldsson (Fp)
1956-1959        Målare Otto Fredén (S)
1960-1963        Fabrikör Carl E Bladh (Fp)
1964-1970        Godsägare Kurt Ahlström (M)
1971-1988        Kommunalråd Håkan Davidsson (M)
1989-1991        Kommunalråd Kjell Aldsten (S)
1992-1994        Kommunalråd Inger Johansson (M)
1995-1998        Kommunalråd Kjell Aldsten (S)
1999-2005        Kommunalråd Torbjörn Birgersson (Fp)
2006-                 Kommunalråd Catrin Hulmarker (M)

* eller motsvarande, typ Drätselkammaren m.m.

Kommunfullmäktiges ordförande:
1901-1921        Grosshandlare Helmer Sjöstedt (H)
1922-1930        Veterinär Carl Settergren (H)
1931-1946        Bankdirektör Josef Forsberg (H)
1947-1954        Konduktör Oscar Stenberg (S)
1955-1959        Direktör Gustaf Törling (H)
1960-1963        Godsägare Kurt Ahlström (H)
1964-1974        Målare Gösta Lindgren (S)
1975-1982        Lantbrukare Jean Thornblad (C)
1983-1988        Lantbrukare Ingemar Nolberger (C)
1989-1991        Avsynare Lennart Palmqvist (S)
1992-1994        Adjunkt Rolf Jarlemark (C)
1995-1998        Avsynare Lennart Palmqvist (S)
1999-2001        Rektor Tomas Uvesten (M)
2002                  Knut Indebetou (M)
2003-2012        Michael Kihlström (Kd)
2013-2014        Gert Franzén (C)
2015-                 Michael Kihlström (Kd)

Borgmästare:
-1806                 L.J Viedman
1807-1832        C M Uddenberg
1833-1852        J P Fagerberg
1853-1905        Gustaf Th Rhodin (f. 2/5 1820)
1906-1944        Gustaf Rhodin d.y.
1945-1960        Kommunalborgmästare Henrik Brandt
1960-1962        Vakant
1962-1981        Kommunalborgmästare Ernst Gert Wilhelmson
Därefter upphörde ämbetet.