Politisk historik

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Här finns en lista över tidigare politiska ledare i Hjo kommun.

Kommunstyrelsens* ordförande:

 • 1900                 Grosshandlare Helmer Sjöstedt
 • 1901-1922        Veterinär C V Settergren
 • 1923                 Handlanden J V Gundström
 • 1924-1925        Trafikchef G Holmqvist
 • 1926-1927        Direktör Hans Öhman
 • 1928-1929        Trafikchef G Holmqvist
 • 1930-1946        Direktör Hans Öhman (H)
 • 1947-1955        Direktör Sven Evaldsson (Fp)
 • 1956-1959        Målare Otto Fredén (S)
 • 1960-1963        Fabrikör Carl E Bladh (Fp)
 • 1964-1970        Godsägare Kurt Ahlström (M)
 • 1971-1988        Kommunalråd Håkan Davidsson (M)
 • 1989-1991        Kommunalråd Kjell Aldsten (S)
 • 1992-1994        Kommunalråd Inger Johansson (M)
 • 1995-1998        Kommunalråd Kjell Aldsten (S)
 • 1999-2005        Kommunalråd Torbjörn Birgersson (Fp)
 • 2006-               Kommunalråd Catrin Hulmarker (M)

* eller motsvarande, typ Drätselkammaren m.m.

Kommunfullmäktiges ordförande:

 • 1901-1921        Grosshandlare Helmer Sjöstedt (H)
 • 1922-1930        Veterinär Carl Settergren (H)
 • 1931-1946        Bankdirektör Josef Forsberg (H)
 • 1947-1954        Konduktör Oscar Stenberg (S)
 • 1955-1959        Direktör Gustaf Törling (H)
 • 1960-1963        Godsägare Kurt Ahlström (H)
 • 1964-1974        Målare Gösta Lindgren (S)
 • 1975-1982        Lantbrukare Jean Thornblad (C)
 • 1983-1988        Lantbrukare Ingemar Nolberger (C)
 • 1989-1991        Avsynare Lennart Palmqvist (S)
 • 1992-1994        Adjunkt Rolf Jarlemark (C)
 • 1995-1998        Avsynare Lennart Palmqvist (S)
 • 1999-2001        Rektor Tomas Uvesten (M)
 • 2002                  Knut Indebetou (M)
 • 2003-2012        Michael Kihlström (Kd)
 • 2013-2014        Gert Franzén (C)
 • 2015-                 Michael Kihlström (Kd)

Borgmästare:

 • -1806                 L.J Viedman
 • 1807-1832        C M Uddenberg
 • 1833-1852        J P Fagerberg
 • 1853-1905        Gustaf Th Rhodin (f. 2/5 1820)
 • 1906-1944        Gustaf Rhodin d.y.
 • 1945-1960        Kommunalborgmästare Henrik Brandt
 • 1960-1962        Vakant
 • 1962-1981        Kommunalborgmästare Ernst Gert Wilhelmson

Därefter upphörde ämbetet.