Dödsbo

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Det går att göra en dödsboanmälan om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.

För mer information om dödsboanmälan kan du kontakta socialtjänsten på 0503–352 10 eller via e-tjänsten.

Först utreder vi om det finns möjlighet att göra en dödsboanmälan. Vi gör då en ekonomisk sammanställning över tillgångarna i dödsboet och kostnader i samband med dödsfallet. Exempel på tillgångar är:

  • kontanter
  • saldo på bankkonton på dödsdagen
  • pension
  • eventuella försäkringar som faller ut
  • kapitalvaror och värde på bohaget.

Till kostnader i samband med dödsfallet räknas bland annat begravningskostnad, gravsten, minnesstund och hyra.

I samband med utredningen gör vi ett hembesök i den avlidnes bostad (dock inte om den avlidne har bott på ett äldreboende). Den avlidnes bostad får inte röras innan hembesöket är gjort.

Fast egendom eller tomträtt

Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt går det inte att göra en dödsboanmälan. Då ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning.

Begravningskostnader i första hand

Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala begravningen.

Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.