Dödsbo

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


Tänt ljus

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning. Man kan göra en dödsboanmälan om tillgångarna i dödsboet inte är mer än kostnaden för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Ekonomisk sammanställning

Vi gör en ekonomisk sammanställning över tillgångarna i dödsboet och kostnader i samband med dödsfallet där vi kan se om möjligheter finns för att göra en dödsboanmälan. Exempel på tillgångar är:

  • kontanter
  • saldo på bankkonton på dödsdagen
  • pension
  • eventuella försäkringar som faller ut
  • kapitalvaror och värde på bohaget.

Till kostnader i samband med dödsfallet räknas bland annat begravningskostnad, gravsten, minnesstund och hyra.


Hembesök

När utredning görs gällande dödsboets tillgångar ska det i de flesta fall göras ett hembesök i den avlidnes bostad. Undantag är om den avlidne bott på ett äldreboende.

 

Det är viktigt att tänka på att den avlidnes bostad inte får röras innan hembesöket är gjort.


Fast egendom eller tomträtt

Om den avlidne ägde fast egendom eller tomträtt kan man inte göra en dödsboanmälan. Då ska dödsbodelägarna göra en bouppteckning.


Begravningskostnader i första hand

Begravning är en prioriterad kostnad, så alla tillgångar i boet ska i första hand användas till att betala begravningen.

Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så begär man avskrivning på dessa när dödsboanmälan är klar.


Kontakta oss

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. Du kan antingen ringa till oss (se kontakt längs upp till höger på sidan) eller använda vår e-tjänst, så ringer vi upp.