Trafik och utemiljö

Använda allmän plats

Med allmän plats avses ett område som är avsett för ett gemensamt behov och som får användas av alla.

Cykla i Hjo

Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.

Felanmälan

Vi behöver din hjälp att hålla Hjo kommun tryggt, snyggt och säkert!

Gator,vägar och torg

Hjo kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser.

Hamn

I hamnen finns det 243 fasta båtplatser och 14 gästhamnsplatser.

Markförsäljning

Här nedan kan du läsa mer om tomter och mark som finns tillgänglig för försäljning.

Parker och lekplatser

Runt om i Hjo finns parker, lekplatser, hundrastgård, gröna ytor och andra naturområden.

Parkering

I Hjo kommun är det gratis att parkera. För att framkomligheten ska vara god på våra gator och vägar behöver vissa regler följas.

Resor och kollektivtrafik

Här hittar du information om alla former av kollektivtrafik i Hjo.

Stadsplanering

Det byggs i Hjo. 2016 färdigställdes 27 lägenheter i nybyggda hus vilket placerar Hjo på en fjärdeplats i Skaraborg när det gäller nyproducerade lägenheter.

Trafik i Hjo

Biltrafiken i Hjo ökar och är som störst under sommarhalvåret när vi har många som besöker oss.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies