Ikon för trafik och stadsmiljö. Trafik och utemiljö

Använda allmän plats

Med allmän plats avses ett område som är avsett för ett gemensamt behov och som får användas av alla.

Cykla i Hjo

Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.

Felanmälan och synpunkter

Vi vill veta hur du tycker att den kommunala verksamheten och servicen fungerar, eller kanske inte fungerar. Via Felanmälan och Synpunkten kan du lämna förslag, synpunkter, klagomål eller felanmälningar som hjälper oss att förbättra våra verksamheter.

Gator, vägar och torg

Hjo kommun ansvarar för skötsel och underhåll av kommunala gator, vägar och allmänna platser.

Hamn

I hamnen finns det 243 fasta båtplatser och 14 gästhamnsplatser.

Parker och lekplatser

Runt om i Hjo finns parker, lekplatser, hundrastgård, gröna ytor och andra naturområden.

Parkering

I Hjo kommun är det gratis att parkera överallt utom i hamnområdet där en avgift tas ut under högsäsong. Vi använder P-skiva för tidmätning på våra allmänna parkeringar.

Resor och kollektivtrafik

Här hittar du information om alla former av kollektivtrafik i Hjo.

Trafik i Hjo

Biltrafiken i Hjo ökar och är som störst under sommarhalvåret när vi har många som besöker oss.

Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre. Läs mer om cookies