Förskoleklass

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Flicka studerar hemma framför dator med hörlurar.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år placeras ditt barn i förskoleklass i Hjo kommun.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är numera obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför grundskolans första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, och lägga en bra grund för den fortsatta skolgången. 

Enligt skollagen ”ska förskoleklassen stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnet går i förskoleklassen ca 5 timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem.

Att välja skola

I början av det år då ditt barn fyller sex år kommer du att få information samt placeringsmeddelande inför förskoleklass. Ditt barn placeras i förskoleklass utifrån närhetsprincipen. I mån av plats går det även att välja en annan placering. Du fyller då i en blankett för ansökan om annan placering och skickar in till kommunen. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot på respektive skola.

 • Skolbarn som springer mot kameran

  Välkommen till Hjo kommuns grundskolor

  Här kan du läsa mer om grundskolorna i Hjo kommun.

 • Flicka studerar hemma framför dator med hörlurar.

  Förskoleklass

  Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år placeras ditt barn i förskoleklass i Hjo kommun.

 • Barn som ligger på golvet och pekar mot kameran

  Välkommen till Grundsärskolan

  Grundsärskolan är en skolform där elever med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad grundskoleutbildning. I Hjo kommun är grundsärskolan uppdelad i två avdelningar, Granen och Elefanten. Granen har sin verksamhet på Guldkroksskolan och Elefanten har sin verksamhet på Estrid Ericsonskolan. Båda skolorna ligger i Hjo tätort.

 • Tre barn som läser

  Fritidshem

  Hjo kommun erbjuder elever plats i fritidshem i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete eller studier eller om eleven har ett eget behov.

 • Kalender

  Läsårstider och lovdagar

  Information om Hjo kommuns läsårstider och lovdagar.

 • Två flickor tittar på en jordglob

  Modersmål och hemspråk

  Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet med undervisningen är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

 • Skolskjuts skylt

  Skolskjuts

  Hjo kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Mer information hittar du i kommunens skolskjutsreglemente.

 • Lunch, mat, sallad

  Skolmat och specialkost

  Måltidsenheten i Hjo kommun har som ambition att leverera goda, näringsriktiga, hållbara och trivsamma måltider. Varje dag serveras alternativrätt, salladsbuffé, bröd samt smör och mjölk i dagens lunch.

 • Specialskola

  Specialskolan är en skolform för dig som till exempel är döv, blind eller har en grav språkstörning. Specialskolorna finns i sex städer i Sverige.

 • Skriver/målar med en markeringspenna

  Studie- och yrkesvägledning

  Studie- och yrkesvägledarens uppgift är att vägleda elever och fungera som ett bollplank när eleverna ska hitta rätt bland alla möjligheter som finns när det handlar om utbildning och arbetsliv.

 • Vanliga frågor och svar om grundskolan

  Här kan du hitta vanliga frågor och svar gällande grundskolan i Hjo kommun.