Förskoleklass

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Ett barn sitter framför en dator med hörlurar och papper. Ser glad ut.

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 6 år placeras ditt barn i förskoleklass i Hjo kommun.

Vad är förskoleklass?

Förskoleklassen är numera obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Här kan ditt barn få en naturlig övergång från förskola till skola. I förskoleklassen blandas lek med kunskaper och barnet får skolvana inför första klass. Allt för att stimulera barnets utveckling och lärande, och lägga en bra grund för den fortsatta skolgången. 

Enligt skollagen ”ska förskoleklassen stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.”

Förskoleklassen är avgiftsfri och följer skolans läsår. Barnet går i förskoleklassen ca 5 timmar per dag och äter lunch på skolan. Före och efter skoldagen erbjuder skolan plats i fritidshem.

Att välja skola

I början av det år då ditt barn fyller sex år kommer du att få information samt placeringsmeddelande inför förskoleklass. Ditt barn placeras i förskoleklass utifrån närhetsprincipen. I mån av plats går det även att välja en annan placering. Du fyller då i en blankett för önskemål om annan placering och skickar in till kommunen. Skolans rektor beslutar hur många elever som kan tas emot på respektive skola.