Val

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Var fjärde år är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Var femte år väljer vi vilka som ska representera Sverige i EU-parlamentet.

Val till riksdagen, regionen och kommunen

Allmänna val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs andra söndagen i september vart fjärde år. 

Val till EU-parlamentet

Val av ledamöter som ska representera Sverige i EU-parlamentet genomförs vart femte år. Sverige har 21 mandat i EU-parlamentet. Hur stort antal ledamöter som väljs in i Europaparlamentet från ett visst land beror på hur stor befolkning landet har.

Folkomröstning

Vid sidan av det allmänna valet och val till Europaparlamentet kan det även förekomma folkomröstningar som riksdagen, kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige beslutar om. En folkomröstning kan äga rum i samband med övriga val eller hållas självständigt. Om 10 procent av de röstberättigade i kommunen begär det, genom ett så kallat folkinitiativ, måste kommunfullmäktige pröva om en folkomröstning ska hållas om en viss fråga.

En kommunal folkomröstning är alltid rådgivande och inte beslutande. Det slutliga beslutet fattas alltid av ledamöterna i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och beslutar om valdistriktsindelningen i kommunen. Efter att kommunerna har genomfört preliminära rösträkningar genomför länsstyrelsen den slutliga sammanräkningen och räkningen av personrösterna. Röstsammanräkningen på länsstyrelsen är offentlig, vilket innebär att alla har rätt att närvara vid räkningen.

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd i kommunen som ansvarar för att genomföra de allmänna valen till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.

Till valnämndens arbetsuppgifter hör bland annat att utse och utbilda röstmottagare, genomföra förtidsröstning, besluta om och bemanna vallokaler samt att genomföra preliminär rösträkning på valkvällen. Nämnden ansvarar även för att genomföra eventuella folkomröstningar som beslutats av riksdag eller kommun.

Valnämnden består av 5 ledamöter och lika många ersättare. Normalt sammanträder valnämnden endast de år då val ska genomföras.

Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet som centralt svarar för valens planering och samordning, framställer röstlängder, röstkort och valsedlar samt fördelar mandaten i riksdags- och EU-valen.