Barn som far illa - Orosanmälan

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


En tom gunga, men i skuggan ser det ut som att ett barn sitter på gungan.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan. Det räcker att du är orolig för ett barn eller en ungdom för att göra en anmälan. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade, men du behöver kunna beskriva din oro. Alla som jobbar med barn och ungdomar är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa.

Här kan du göra en orosanmälan digitalt

Om du vill göra en orosanmälan via telefon så finns kontaktuppgifter under ”Kontakt” längre upp på den här sidan.

När bör jag göra en anmälan?

Du bör göra en orosanmälan till socialtjänsten om du tror att ett barn kan behöva hjälp, till exempel om barnet inte får den omvårdnad den behöver, någon av föräldrarna har ett missbruk, om barnet/den unge har ett riskfyllt beteende eller om barnet/den unge på annat sätt riskerar att fara illa.  Alla under 18 år räknas som barn. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade, men du behöver kunna beskriva din oro. Anmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun där barnet är skrivet.

Du som jobbar med barn och unga, till exempel inom förskola, skola och fritidshem, samt hälso- och sjukvård är skyldig att genast anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn i verksamheten far illa.

Anonym orosanmälan

En anmälan till socialtjänsten kan göras anonymt men om du som skriver, ringer eller kommer på besök uppger ditt namn är du inte längre anonym. Socialtjänsten kan då inte hemlighålla den uppgiften även om du som anmäler uppger att du vill vara anonym.

Rådgivning eller muntlig orosanmälan

Om du är osäker kring om du ska göra en anmälan kan du kontakta socialtjänsten för rådgivning. Om du enbart vill rådgöra kring barnet ska du inte uppge barnets identitet. Du når enheten för barn och unga genom kommunens kontaktcenter: 0503-350 00.

Vad händer efter att jag har gjort en anmälan?

När en anmälan om att ett barn kan fara illa kommer in till socialtjänsten görs en bedömning om barnet behöver skydd, och om en utredning ska inledas eller inte. I det här skedet pratar socialtjänsten ofta med de som oron handlar om, och den som anmält oron. Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte.

Om en utredning inleds kommer socialtjänsten att hämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten. Här hittar du mer information om hur utredningen går till. Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess betyder att om du som tar eller har kontakt med socialtjänsten inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som berör enskildas personliga förhållanden är inte offentliga. Handlingar som innehåller sådana uppgifter förvaras alltid så att obehöriga inte kan läsa dem. Det innebär också att den som har gjort en orosanmälan inte kan få veta hur ärendet hanteras utan medgivande från den som ärendet berör.

Färgplatta

När en orosanmälan för ett barn kommer in till socialtjänsten avgör vi, inom 14 dagar, om en utredning ska inledas. Syftet med en utredning är att ta reda på barnets behov, om föräldrarna kan tillgodose behoven och om föräldrarna har svårigheter som påverkar barnet.