Barn som far illa - orosanmälan

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Måndag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00

Vid akuta ärenden då kontoret är stängt och socialjouren ännu inte öppnat kan socialsekreterare nås på telefon: 070-520 51 81.

På kvällar, nätter och helger kan du kontakta socialjouren på telefonnummer 0500-49 74 21 eller 0500-49 74 22.
Öppettider för socialjouren:
Måndag-torsdag: 17.00-23.00
Fredag: 16.00-01.00
Lördag: 15.00-01.00
Söndag: 15.00-23.00

Öppettider


En tom gunga, men i skuggan ser det ut som att ett barn sitter på gungan.

Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling. Som barn räknas man till dess att man fyller 18 år.

Ibland kan det finnas skäl att vara orolig för att barn inte har det tillräckligt bra i sin vardag. Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till, att barnet inte finner sig väl tillrätta i förskolan eller skolan eller att barnet visar tecken på ett riskfyllt beteende genom att missbruka eller begå brott.

Om inte familjen själv kan hitta en lösning på sina problem kan både vuxna och barn vända sig till kommunens socialtjänst och ansöka om stöd. Du behöver inte veta vilken typ av stöd du behöver när du kontaktar oss. Det är socialsekreterarens uppgift att komma fram till vad för typ av stöd ni är i behov av.

Insatserna är kostnadsfria.

Anmälan till socialtjänsten

Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, till exempel förskola, skola och fritidshem, samt hälso- och sjukvård till exempel barnavårdscentral, läkare, tandläkare och barn- och ungdomspsykiatri är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa. Dessutom bör allmänheten kontakta socialtjänsten om man tror att ett barn kan behöva hjälp.

Här kan du göra din orosanmälan digitalt.

Om du vill göra en orosanmälan via telefon se kontakt längre upp på denna sida.

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att göra en risk- och skyddsbedömning för att ta reda på vilka behov barnet har.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess betyder att om du som tar eller har kontakt med socialtjänsten inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Uppgifter som berör enskildas personliga förhållanden är inte offentliga. Handlingar som innehåller sådana uppgifter förvaras alltid så att obehöriga inte kan läsa dem. Det innebär också att den som har gjort en orosanmälan inte kan få veta hur ärendet hanteras utan medgivande från den som ärendet berör.

Anonym orosanmälan

En anmälan till socialtjänsten kan göras anonymt men om du som skriver, ringer eller kommer på besök uppger ditt namn är du inte längre anonym. Socialtjänsten kan då inte hemlighålla den uppgiften även om du som anmäler uppger att du vill vara anonym. 

Vi behöver fler engagerade vuxna som kan ta emot ett barn eller ungdom i sitt hem eller vara en trygg vuxen att utföra sociala aktiviteter med utanför det egna hemmet. Vi söker dig som har ett tryggt hem och som vill dela med dig av ditt hem och engagemang.

En utredning ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att hämta in uppgifter om barnets behov. Socialtjänsten i Hjo kommun gör sina utredningar enligt BBiC-modellen (Barns Behov i Centrum).