Barn som far illa

Telefon
0503-352 10

Telefontider
Ekonomigruppen Mån-Fre 08.00-09.00
Behandlingsgruppen Mån-Fre 08.00-09.00

På kvällar, nätter och helger kan du ringa socialjouren på tfn 0500-49 74 21, 49 74 22.
Öppettider mån-tors 17.00 - 23.00, fre 16.00 - 01.00, lör 15.00 - 01.00,
sön 15.00 - 23.00.

Öppettider
Öppettider mån, tis 08.00-12.00
ons 08.00-10.00
tors, fre 08.00-12.00.
Eftermiddagar endast bokade besök.
Övrig tid hänvisas ni till Hjo kommuns växel 0503-350 00.


Gunga med skugga

Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett barn riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd och stöd samt vid behov vård och behandling. Som barn räknas man till dess att man fyller 18 år.

Ibland kan det finnas skäl att vara orolig för att barn inte har det tillräckligt bra. Det kan bero på att man som förälder känner att man periodvis inte räcker till, att barnet inte finner sig väl tillrätta i förskolan eller skolan eller att barnet visar tecken på en riskfylld utveckling genom att missbruka eller begå brott.

Om familjen inte själv kan hitta en lösning på sina problem kan både vuxna och barn vända sig till kommunens socialtjänst och ansöka om stöd.

Vad för typ av stöd familjen ansöker om behöver inte vara klargjort vid en ansökan. Det är socialsekreterarens uppgift att komma fram till vad för typ av stöd familjen är i behov av.

De insatser som kan komma att bli aktuella är: Enskilt samtalsstöd, leksamtal (för barn), föräldrastöd (för föräldrar), kontaktperson, kontaktfamilj eller vård och behandling i familjehem eller annat boende.

Insatserna är kostnadsfria.

Anmälan till socialtjänsten

Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga till exempel skola, förskola, fritidshem samt hälso- och sjukvård t.ex. barnavårdscentral, läkare, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri är skyldiga att  genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att nämnden behöver ingripa. Dessutom bör allmänheten kontakta socialtjänsten om man tror att ett barn kan behöva hjälp.

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd är socialtjänsten skyldig att göra en risk och skyddsbedömning för att ta reda på vilka behov barnet har.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess betyder att om du som förälder tar eller har kontakt med socialtjänsten inte behöver vara orolig för att uppgifter lämnas ut till obehöriga enligt sekretesslagen. Uppgifter som handlar om enskildas personliga förhållanden är inte offentliga. Handlingar som innehåller sådan uppgifter förvaras alltid så att obehöriga inte kan läsa dem.

En anmälan till socialtjänsten kan göras anonymt men om den som skriver, ringer eller kommer på besök uppger sitt namn är han eller hon inte längre anonym. Socialtjänsten kan då inte hemlighålla den uppgiften även om den som anmäler uppger att den vill vara anonym. Den som gör en anmälan vill ibland veta vilka åtgärder nämnden vidtagit, sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.