Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

 • MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  0503-352 81
  070-660 22 37
  E-post

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har ansvaret för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården. Ansvaret gäller den vård och behandling som patienterna ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS 

MAS ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner för den kommunala hälso- och sjukvården och kontrollerar att dessa följs. Praktiskt innebär det bland annat att MAS arbetar med:

 • att utarbeta och följa upp rutiner och instruktioner
 • informationsöverföring och vårdplanering
 • avvikelsehantering och anmälan enligt Lex Maria
 • rutiner för läkemedelshantering 
 • rutiner för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
 • rutiner för dokumentation