Olycksfallsförsäkring

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring via Protector som gäller för olycksfallsskada och som inträffar under ordinarie verksamhet samt resa till och från verksamheten.

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Försäkringen gäller för:

  • barn i förskola
  • elever i grundskolan
  • elever i gymnasieskola
  • gymnasieelever skrivna i Hjo med skolgång i annan kommun
  • elever i gymnasiefriskola
  • elever i komvux, särvux och SFI

I försäkringsbeskedet från Protector finns en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning.

Åtgärder vid en olycksfallsskada

Skadeanmälningar sker i första hand via Protectors hemsida, annars via telefon 08-410 637 00.

Eftersom det finns en preskriptionstid är det viktigt att snarast anmäla en skada. Efter preskriptionstiden får man ingen ersättning. Lämpligast är att förälder eller annan vårdnadstagare anmäler skadan till försäkringsbolaget.

Spara alla kvitton.