Avgifter för hemvård, dagverksamhet och korttidsvistelse

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

På denna sida får du information om avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet, dagverksamhet eller korttidsvistelse.

Avgiftstaxa ordinärt boende
Service Avgift
Personlig omvårdnad, service och besök
vid trygghetslarm debiteras utifrån utförd tid.
I personlig omvårdnad ingår även ledsagning.
I serviceinsatserna inräknas städ, tvätt och inköp.

371 kr per tim
Totalbeloppet varierar beroende på omfattning och avgiftsutrymme. 

Varm matdistrubiton, grundavgift 371 kr.

Varm matdistribution, grundavgift 371 kr per månad
Varm matportion (varmrätt och efterrätt) 78 kr per portion
   
Avlösning i hemmet/närståendestöd 1 till 10 timmar per månad, kostnad 0 kr. Över 10 timmar per månad, kostnad 727 kr. 
Installation av trygghetslarm eller fjärrkamera 173 kr per installation
Trygghetslarm, grundavgift 378 kr per månad 
Fjärrtillsyn, grundavgift 378 kr per månad
Fönsterputs 300 kr per gång  
Hälso- och sjukvård, dagverksamhet och korttidsvistelse
Service Avgift
Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 371kr per månad
Dagverksamhet 79 kr per gång. Lunch på dagverksamheten kostar 68 kr. Resa med kollektivtrafik till dagverksamheten kostar 16 kr per resa.
Korttidsplats/växelvårdsplats Max 2 359 kr per månad eller 79 kr per dygn. Dygnskostnad för maten: 173 kr per dag.

Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa (2 359 kr per månad) för dina insatser.

Frågor om avgifter besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.