God man, förvaltare och överförmyndare

Telefon
0500-49 88 60

Telefontider
tisdag 9.00-11.00
torsdag 13.00-15.00

E-post
ois@skovde.se

Här hittar du information om vad en god man är, vem som kan få en god man och vad den gode mannen har för uppgifter. Här kan du också läsa om vem som kan bli god man.

Hjo samarbetar med ett antal andra kommuner gällande överförmyndare och den organisationen heter Överförmyndare i samverkan (Öis). Kontoret ligger i Skövde. På Öis egen webbplats kan du läsa mer om hur du ansöker om hjälp. Där kan du också ansöka om att själv bli god man eller förvaltare. Följ länkarna på den här sidan.

Vad är en god man?

En god man är en person som hjälper en medmänniska i främst ekonomiska frågor, men även när det gäller intressebevakning. Ett godmanskap innehåller inget tvång utan är en helt frivillig hjälp som ges till personer med behov.

Vem kan få god man?

För att få en god man krävs det att personen har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande.

Det finns också ett krav på behov av hjälp. Ifall den enskilde kan få den hjälp hen behöver på något annat sätt behövs i många fall inte en god man. En sådan hjälp kan exempelvis vara hjälp från anhöriga.

Här finns mer information till dig som vill bli god man eller förvaltare.