Kommunala råd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper i kommunen. I råden träffas representanter för olika organisationer med politiker och tjänstemän för att diskutera aktuella frågor och hur de berörda verksamheterna kan bli bättre.

I Hjo kommun finns följande kommunala råd:

 • Pensionärsrådet
 • Folkhälsorådet
 • Brottsförebyggande rådet
 • Idrottsrådet
 • Konst- och kulturrådet
 • Pensionärsråd och pensionärsföreningar

  I kommunen finns ett pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

 • Folkhälsoarbete i Hjo kommun

  Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv.

 • Brottsförebyggande rådet

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

 • Idrottsrådet

  Idrottsrådet är ett politiskt tillsatt råd med syfte att vara ett forum för att utveckla idrott-och fritidslivet i Hjo kommun. I rådet sitter politiker, tjänstemän, föreningar och representanter från RFSISU Västra Götaland.

 • mångfald

  Konst- och kulturrådet

  Konst- och kulturrådet diskuterar och behandlar gemensamma frågor. Syftet att utveckla Hjo som kulturkommun, och att underlätta arbetet i kommunens kulturföreningar.