Kommunala råd

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper i kommunen. I råden träffas representanter för olika organisationer med politiker och tjänstemän för att diskutera aktuella frågor och hur de berörda verksamheterna kan bli bättre.

I Hjo kommun finns följande kommunala råd:

 • Pensionärsrådet
 • Folkhälsorådet
 • Brottsförebyggande rådet
 • Idrottsrådet
 • Konst- och kulturrådet
 • Tillväxt- och näringslivsrådet

Kommunens politiska representanter i råden:

 • Pensionärsrådet:
  Ann-Christine Fredriksson (M), ordförande / Catrin Hulmarker (M), ers
  Stefan Swenson (M) / Linnéa Hultmark (C), ers
  Merja Wester (S) / Kjell-Arne Green (S), ers 
  Birgitta Vester (S) / Lars-Göran Svensson (S), ers
 • Folkhälsorådet
  Malin Carlbom (M)
  Ann-Christine Fredriksson (M)
  Stefan Swenson (M)
  Knut Indebetou (M)
  Eva-Lott Gram (Kd), ordförande
  Pierre Robert Rydén (S)
 • Brottsförebyggande rådet
  Catrin Hulmarker (M), ledamot
  Pierre Robert Rydén (S), ersättare
 • Idrottsrådet
  Linnéa Hultmark (C), ledamot
  Ulf Pettersson (S), ersättare
 • Konst-och kulturrådet
  Catrin Hulmarker (M), ledamot
  Anneli Nilsson (S), ersättare
 • Tillväxt- och näringslivsrådet
  Catrin Hulmarker (M), ordförande
  Pierre Robert Rydén (S), ledamot
 • Pensionärsråd och pensionärsföreningar

  I kommunen finns ett pensionärsråd. Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens nämnder.

 • Folkhälsoarbete i Hjo kommun

  Folkhälsoarbete handlar om att skapa förutsättningar för befolkningen att leva ett gott och hälsosamt liv.

 • Brottsförebyggande rådet och samverkan

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) samordnar kommunens brottsförebyggande arbete med andra aktörers insatser och leder kommunens övergripande insatser för ökad trygghet.

 • Idrottsrådet

  Idrottsrådet är ett politiskt tillsatt råd med syfte att vara ett forum för att utveckla idrott-och fritidslivet i Hjo kommun. I rådet sitter politiker, tjänstemän, föreningar och representanter från RF SISU Västra Götaland.

 • Konst- och kulturrådet

  Konst- och kulturrådet diskuterar och behandlar gemensamma frågor. Syftet att utveckla Hjo som kulturkommun, och att underlätta arbetet i kommunens kulturföreningar.