Aktuell lägesbild

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Karta som visar att flest upplever otrygghet i centrala Hjo Stad

Här hittar du den senaste lägesbilden från kommunens kartläggning av otrygghet i Hjo kommun. Lägesbilden omfattar sex månaders rapportering och skapas i september och mars varje år.

I rapporteringen ingår kommunens verksamheter, Wennergrens, ICA supermarket Hjo, Hotell Bellevue, Nattvandrarna och från och med januari 2023 även allmänhetens tips om otrygghetsskapande händelser. 

Lägesbild April 2022-September 2022

April 2022 till september 2022 rapporterades följande otrygghetsskapande händelser:

(OBS! Detta är inte detsamma som anmälda brott, vissa händelser är polisanmälda och andra inte.)

  • 93 skadegörelse
  • 7 otrygghetsskapande samling av personer
  • 34 händelser av annan otrygghetsskapande karaktär
  • 2 incident mot anställd

Skadegörelsen handlade om skador på dörrar och portar vid inbrott eller inbrottsförsök, samt skador på utomhusmöbler och rabatter.

Händelser av annan otrygghetsskapande karaktär samt otrygghetsskapande samling av personer innefattar bland annat störande musik från fordon eller körning av andra fordon men också inbrott eller försök till inbrott.

Majoriteten av händelserna ska ha inträffat i centrala Hjo Stad.