Personlig assistans

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Syftet med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning och är i behov av stöd med grundläggande behov ska kunna leva som andra personer i motsvarande ålder.

Personlig assistans är när en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med det du behöver hjälp med, på grund av din funktionsnedsättning.

Vem kan få personlig assistans?

Personlig assistans kan du få som är under 65 år och

    • tillhör LSS personkrets 
    • har stora funktionshinder 
    • behöver hjälp med de grundläggande behoven, som personlig omsorg, kommunikation, hjälp vid måltider eller annan personlig service

Stöd för att delta i samhällslivet

Den personliga assistenten ska ge dig lika stora möjligheter som andra att delta i samhällslivet, både när det gäller arbete, studier, fritid och boende. 

En personlig assistent ska stödja dig att bli så självständig som möjligt och samtidigt respektera din integritet, känslor och vilja. Du har inflytande om vem eller vilka som ska bli dina personliga assistenter och hur ditt stöd ska utformas. 

Du kan välja att gå med i ett kooperativ, bli din egen arbetsgivare eller låta kommunen anställa dina personliga assistenter.  

Vad kostar det att få personlig assistans?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om personlig assistans?

För ansökan om personlig assistans enligt LSS (mindre än 20 timmar per vecka) kontakta LSS-handläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

För ansökan om personlig assistans enligt Lagen om assistansersättning, LASS  (mer än 20 timmar per vecka) kontakta Försäkringskassan, följ länk nedan.

Sjuklöneersättning vid ordinarie assistents sjukdom

Sjuklöneersättning är ersättning till företag för merkostnader i form av sjuklöner, på grund av sjukdom hos ordinarie personlig assistent. Det är en ersättning den enskilde eller företrädare ansöker om.

Företaget ska skicka in ansökan och fullmakt samt underlag som styrker att merkostnader har uppkommit.

Observera att ersättning utgår inte för karensdagen eftersom den dagen inte är en merkostnad.