Särskilt boende

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Hjo kommun har tre särskilda boenden, Sigghusberg, Sjöryd och Villa Rosell. Här finns information om vad det innebär att bo på särskilt boende/äldreboende och vilket stöd och vilken vård du kan få då.

Egen lägenhet med hyreskontrakt

Att bo i ett särskilt boende innebär att du har hyreskontrakt på en egen lägenhet, samtidigt som du har tillgång till service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. Varje lägenhet har möjlighet att ha ett larm kopplat till sig.

Varje enhet har ett hälso- och sjukvårdsteam bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköterska. Sjuksköterskan har även omvårdnadsansvar. 

Kontaktombud och genomförandeplan

Du som bor på ett särskilt boende får ett kontaktombud som värnar lite extra om just dig. All personal finns till för dig, men det kan kännas skönt att ha en utsedd person som man kan vända sig till med frågor och önskemål. Det är också kontaktombudet som tillsammans med dig tar fram en genomförandeplan som beskriver hur du vill att ditt stöd utformas.

I en genomförandeplan skriver vi ner dina önskemål om stöd och egentid. Om du vill kan du ha med dig god man eller en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att du har flyttat in på boendet. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för
ditt bästa.

Träffar, besök och parboende

Varje enhet ordnar årliga boende- och anhörigträffar för informationsutbyte och diskussion av aktuella frågor. Träffarna är en chans att lära känna varandra bättre och ha trevligt tillsammans.

Anhöriga och vänner är alltid hjärtligt välkomna och vi ser också gärna att de anhöriga deltar i aktiviteter som finns, t.ex. luciafirande, gudstjänst eller andra tillställningar.

Den som har behov av äldreboende har rätt att få flytta in på äldreboende tillsammans med sin partner. Mer information om parboende i särskilt boende.

Ansökan

Du ansöker om insatsen hos kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Läs mer om hur ansökan går till

  • Villa Rosell

    Villa Rosell ligger mycket vackert mitt emot Hjo stadspark.

  • Sigghusberg

    Sigghusberg ligger mycket vackert med milsvid utsikt över Hjo stad och Vättern.

  • Sjöryd

    Sjöryd ligger i norra delen av den mycket vackra stadsparken.