Trafik i Hjo

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Trafikmiljön är av stor betydelse för såväl invånare som för näringsidkare, fastighetsägare och besökare. God till­gänglighet, hög trafiksäkerhet och hänsyn till hälsa och miljö krävs för en långsiktig hållbar utvecklig och en levande stad.

Biltrafiken i Hjo är som störst under sommarhalvåret när vi har många som besöker oss. Transporter med bil mellan de södra och norra delarna av staden passerar ofta genom centrum. Den mest trafikerade gatan är Hamngatan, mitt i hjärtat av Hjo.

Kommunfullmäktige har antagit ett trafikprogram. I programmet beskrivs hur vi vill att trafiksituationen i Hjo ska utvecklas.