Välkommen till Orrelyckans förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Orrelyckan ligger på söder i Hjo, ett par hundra meter från Vätterns strand. Runt förskolan ligger en rejält tilltagen gård som utmanar till motorisk träning, ger möjlighet till varierad lek och där vi även har anlagt en sinnenas trädgård. Vi låter barns lek ta stor plats både inne och ute. Orrelyckan har fyra åldersblandade avdelningar med utökade syskongrupper 1-5 år

Vi tycker att det är viktigt att lärandet ska vara lustfyllt och utgå från barnens intressen och idéer och vi vill att barnen ska känna trygghet, gemenskap och ha roligt under sin dag på förskolan. Tillsammans med övriga förskolor i kommunen bedriver vi ett språk- och litteraturarbete. Detta hjälper oss att via litteratur, språkliga och skriftspråkliga aktiviteter samt gestaltande av olika former omfatta samtliga läroplansmål.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!