Välkommen till Orrelyckans förskola

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Orrelyckan ligger på söder i Hjo, ett par hundra meter från Vätterns strand. Runt förskolan ligger en rejält tilltagen gård som utmanar till motorisk träning, ger möjlighet till varierad lek och där det även finns en sinnenas trädgård att utforska. Barnens lek är viktig för utvecklingen och vi låter den därför ta stor plats både inne och ute. Orrelyckan har fyra åldersblandade grupper i åldern 1-6 år.

Vi tycker att det är viktigt att lärandet ska vara lustfyllt och utgå från barnens intressen och idéer. Vår målsättning är att alla ska känna trygghet, gemenskap och ha roligt under sin dag på förskolan. Tillsammans med övriga förskolor i kommunen bedriver vi ett språk- och litteraturarbete. Detta hjälper oss att via litteratur, språkliga och skriftspråkliga aktiviteter samt gestaltande av olika former omfatta samtliga läroplansmål.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Hjälp oss att utveckla och förbättra våra verksamheter genom att lämna synpunkter på verksamheten!