Orrelyckan

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Orrelyckan är en förskola med fyra avdelningar. Förskolan ligger nära Vättern och idrottsområdet Guldkroksområdet, vilket möjliggör både spontana och planerade utflykter.

Förskolan har en stor gård med flera olika lärmiljöer som ger möjlighet till en varierad undervisning. Det finns ett torg inomhus (navet) som är en mötesplats för samtliga avdelningar.

Förskolan – Barnens första utbildning

Förskolan är barnens första utbildning. Rektorerna i Hjo kommun arbetar tillsammans för att skapa en likvärdighet mellan förskolorna i samtliga frågor. Alla kommunens förskolor arbetar med tydliggörande pedagogik i form av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och bildstöd. Detta för att skapa en gemensam pedagogisk grund för samtlig personal i förskolan och för att alla barn ska ges samma möjligheter till utveckling och lärande.

Hjo kommuns förskolor har en IKT-pedagog och en digital plan för att säkerställa ett pedagogiskt användande av lärplattor. Förskolorna arbetar med SOLA.

Samtliga förskolor arbetar också med systematiskt kvalitetsarbete utifrån en kommungemensam mall och kommunicerar genom lärplattformen Vklass.

Under hösten 2023 startar rektorerna upp ett utvecklingsteam bestående av yrkesskickliga förskollärare för att höja måluppfyllelsen och säkerställa kvalitén i våra förskolor. 

Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik tid i förskolan för ditt barn. Vill du veta mer om Orrelyckans förskola är du välkommen att hälsa på. Kontakta förskolan inför ditt besök.