Överenskommelse

Vi vill att alla som besöker oss ska känna till vår överenskommelse. Du och din/dina vårdnadshavare läser igenom och skriver under överenskommelsen tillsammans innan ni lämnar den till oss.

Överenskommelsen är till för att alla besökare ska ha koll på våra förhållningsregler i verksamheten, men också för att vi vill ha bra kontakt med vårdnadshavarna. 

Vi vill därför att alla besökare, tillsammans med sina vårdnadshavare, läser igenom och skriver under överenskommelsen. Ni kan antingen skriva ut dokumentet hemma eller hämta ett på Mötesplats Stationen