Upphandlingar och inköp

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Hjo kommuns upphandlingar och inköp ska medverka till en marknadssituation som präglas av social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och väl fungerande konkurrens. Lagen om offentlig Upphandling (LOU) och kommunens upphandlingspolicy lägger grunden för detta.

När Hjo kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste vi följa lagen om offentlig upphandling, LOU. LOU är det regelverk som anger hur upphandling ska gå till i offentlig verksamhet. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU ska användas eller inte, den måste alltid följas. På så sätt har alla leverantörer chans att kunna vara med och konkurrera om affärerna, ingen leverantör får behandlas sämre eller bättre än någon annan.

Samverkan med Skövde upphandlingsenhet

Hjo kommun deltar i en lokal upphandlingssamverkan med Skövde kommuns upphandlingsenhet. På Skövde kommuns upphandlingsenhet kan ni läsa mer om vilka kommuner och bolag som ingår i upphandlingssamverkan samt information för att lämna anbud och bra länktips som berör upphandling. Det finns en utsedd kontaktperson som är länken mellan kommunens organisation och upphandlingsenheten i Skövde kommun. Se Kontakt.

Upphandlingspolicy

Förutom de formella reglerna i LOU har Hjo kommun en upphandlingspolicy för att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet, till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Det innebär att kommunens upphandling långsiktigt ska medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.