Guldkroksskolan F-6

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Guldkroksskolan exteriör, B-huset.

Guldkroksskolan centralt belägen i Hjo tätort med cirka 330 elever.

Vårt arbete

Vi vuxna tar ett gemensamt ansvar för alla elever på Guldkroksskolan och arbetar aktivt med att skapa en trygg skolmiljö där alla elever har möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi har återkommande gemensamma aktiviteter där eleverna träffas över klassgränserna. Det kan vara arbete med gemensamt tema, studieresor eller idrottsdagar.

För att skapa studiero och nå de mål som skolans elever och personal har att förhålla sig till har vi tre grundläggande regler som vi tillämpar:

  • Alla ska få vara med
  • Inget barn/elev bestämmer över ett annat barn/elev
  • Om man säger stopp/sluta så ska man genast avbryta

Ett föräldraråd är knutet till skolan där representanter för vårdnadshavare från varje klass träffar rektorer och lärare för att förmedla information, kunna ställa frågor och ge förslag kring skolans arbete. 

Vår vision

Vi vill att alla elever, vårdnadshavare och personal som kommer till Guldkroksskolan ska känna sig välkomna. Alla elever ska känna att vi vuxna finns där för dem. Vi arbetar för att var och en ska känna sig trygg och respekterad för den de är. Vi strävar också efter att varje elev ska utmanas och utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov.

Vi vill utveckla våra mötesplatser så att:

  • Vi får en god och kreativ miljö som stimulerar till lärande
  • Alla får möjlighet att göra sitt bästa
  • Alla känner trygghet och glädje
  • Välkommen till fritidshemmen på Guldkroksskolan

    Guldkroksskolan har fyra fritidsavdelningar: Almen, Boken, Björken och Aspen. Almen är förskoleklassernas fritidsavdelning, Boken är för årskurs 1, Björken för årskurs 2 och Aspen för årskurs 3-6.

En vuxen sitter med ett barn i knät i ett bibliotek.

I Hjo kommun pågår ett språk- och litteraturarbete där målsättningen är att höja alla barn/elevers språkliga kompetens.

Biblioteket på Estrid Ericsonskolan.

Alla grundskolor i Hjo har skolbibliotek, centralt belägna i skolornas egna lokaler.