Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemvård och de som bor på ett äldreboende.

Resultat äldreboenden 2020

I undersökningen svarar 83% av de boende på Hjo kommuns äldreboende att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Det kan jämföras med 81% för hela riket. De svarande i Hjo upplever i högre grad än i riket god trivsel både inomhus med sina lägenheter och framförallt utomhus med omgivningarna runt boendet. 

Resultat Hemvården 2020

Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar att 86% av brukarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de har. Det är 94% som svarar positivt på frågan om de får ett gott bemötande.

År

Andel som upplever god tillgänglighet

2020 81%
2019 76%
2018 69%

Årets undersökning – präglad av pandemin

Enkäterna till årets undersökning skickades ut till respondenterna samma vecka som Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns tecken på en samhällsspridning av virussjukdomen covid-19 i de två största regionerna i Sverige. Folkhälsomyndigheten rådde alla att undvika att träffa andra människor, framförallt riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Med tanke på att det fanns en samhällsspridning av covid-19 och att det var besöksförbud på särskilda boenden under den större delen av svarsperioden, vilket hindrade många anhöriga från att kunna hjälpa till att besvara enkäter, så är svarsfrekvensen som förväntat sämre i båda grupperna jämfört med föregående år. 

Jämför service

Hjo kommun arbetar systematiskt med kvalitetsuppföljning för att kunna förbättra sin service. Varje år deltar kommunen i olika undersökningar där vi får svara på frågor om vår kvalitet. Brukarundersökningar skickas också ut årligen till personer som får hemtjänst eller som bor i särskilt boende i Hjo kommun. I Äldreguiden har Socialstyrelsen sammanställt resultaten från dessa olika undersökningar.