Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Kontakter

Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemvård och de som bor på ett äldreboende.

Resultat äldreboenden 2022

I undersökningen svarar 78 procent av de boende på Hjo kommuns äldreboende att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Det kan jämföras med 77 procent för hela riket. De svarande i Hjo upplever i högre grad än i riket god trivsel både inomhus med sina lägenheter och framförallt utomhus med omgivningarna runt boendet. 

Resultat Hemvården 2022

Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar att 91 procent av brukarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de har, jämfört med 86 procent i landet. Det är 96 procent som svarar positivt på frågan om de får ett gott bemötande.

Resultat från brukarundersökning
År Andel som upplever god tillgänglighet
2022 91%
2020 81 %
2019 76 %
2018 69 %

Jämför service

Hjo kommun arbetar systematiskt med kvalitetsuppföljning för att kunna förbättra sin service. Varje år deltar kommunen i olika undersökningar där vi får svara på frågor om vår kvalitet. Brukarundersökningar skickas också ut årligen till personer som får hemtjänst eller som bor i särskilt boende i Hjo kommun. I Äldreguiden har Socialstyrelsen sammanställt resultaten från dessa olika undersökningar.