Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Kontakter

Varje år deltar Vård och Omsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Hjo?" Socialstyrelsens brukarundersökning genomförs under våren och resultat presenteras under hösten. Undersökningen skickas ut både till de som har hemvård och de som bor på ett äldreboende..

Resultat äldreboenden 2020

I undersökningen svarar 83% av de boende på Hjo kommuns äldreboende att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende. Det kan jämföras med 81% för hela riket. De boende känner ett gott förtroende för personalen och 89% upplever ett gott bemötande. De svarande i Hjo upplever i högre grad än i riket god trivsel både inomhus med sina lägenheter och framförallt utomhus med omgivningarna runt boendet. 

De boende uppger att de har en god tillgänglighet till vård och så många som 89% svarar att de är lätt får träffa en sjuksköterska vid behov (jämfört med 75% i riket) och 69% att det är lätt att träffa en läkare vid behov (53% i riket).

Många äldre besväras av ensamhet, dock besväras de boende på äldreboendena i mindre hög grad av ensamhet än i riket. I Hjo uppger 50% att de besväras av ensamhet mot rikets 70%.

Brukarundersökning visar även på områden som kan förbättras. Till exempel uppger endast 69% att måltiden är en trevlig stund på dagen. God, näringsrik mat och en god aptit är viktigt för våra äldre och måltidssituationen är ett område som Hjo kommun ständigt försöker förbättra. 

Resultat Hemvården 2020

Resultatet från brukarundersökningen för Hemvården i Hjo visar att 86% av brukarna sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med den hemtjänst de har. Det är 94% som svarar positivt på frågan om de får ett gott bemötande.

Undersökningen visar på trygga brukare i Hemvården då 89% tycker det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Lika hög andel känner förtroende för personalen som kommer hem till dem. I årets undersökning uppger 81% av de svarande att de tycker det är lätt att få kontakt med hemvårdens personal vid behov. Tillgängligheten är ett område som verksamheten arbetat med vilket visar sig i ökningnen av positiva svar:

År

Andel som upplever god tillgänglighet

2020 81%
2019 76%
2018 69%

Årets undersökning – präglad av pandemin

Enkäterna till årets undersökning skickades ut till respondenterna samma vecka som Folkhälsomyndigheten konstaterade att det fanns tecken på en samhällsspridning av virussjukdomen covid-19 i de två största regionerna i Sverige. Folkhälsomyndigheten rådde alla att undvika att träffa andra människor, framförallt riskgrupper och personer 70 år och äldre.

Den 30 mars beslutade regeringen om besöksförbud på samtliga äldreboenden. Beslutet trädde i kraft den 1 april, men redan tidigare lämnade regeringen en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden, för att minska risken för smittspridning bland äldre personer.

Med tanke på att det fanns en samhällsspridning av covid-19, råd om att undvika att träffa andra människor och att det var besöksförbud på särskilda boenden under den större delen av svarsperioden, vilket hindrade många anhöriga från att kunna hjälpa till att besvara enkäter, så är svarsfrekvensen som förväntat sämre i båda grupperna jämfört med föregående år. Hos personer som bor i ordinärt boende och har hemtjänst är svarsfrekvensen 3 procentenheter lägre och hos personer som bor på särskilt boende är den 10 procentenheter lägre år 2020 jämfört med år 2019.