Näringslivsstrategi 2021-2025

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

E-post
kontaktcenter@hjo.se

Besöksadress
Bangatan 1 B

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 30 Hjo

Näringslivsstrategin beskriver vad den politiska ledningen och näringslivet i Hjo ser som viktigt i arbetet med att skapa förutsättningar för att utveckla och värna näringslivet i Hjo kommun. Ett bra företagsklimat skapas där gott samarbete finns.

Våren 2021 antog kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för Hjo kommun. Näringslivsstrategin har arbetats fram i nära dialog mellan kommun och näringslivet. Dokumentet har varit ute på remiss hos företagen i två omgångar under våren 2021. 

Syfte

Näringslivsstrategins syfte är att tydliggöra kommunstyrelsens förhållningsätt och förväntningar när det gäller förvaltningens samarbete med näringslivet. Förvaltningen ska, med utgångspunkt i strategin, ta fram en handlingsplan för hur kommunstyrelsens mål, förhållningsätt och prioriterade områden för näringslivsarbetet ska omsättas i handling.

Mål

Målet för kommunens näringslivsarbete är att vår service och vårt samarbete ska bidra till och skapa förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag i Hjo.
Kommunens vision ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo” är den gemensamma färdriktningen för allt arbete som görs i Hjo. Det är tillsammans som vi tar ansvar för den plats vi bor och verkar på.

Prioriterade områden

I näringslivsstrategin lyfts följande sex områden fram som prioriterade under 2021-2025:

  • Attraktivitet
  • Tillgänglighet och service
  • Omvärldsbevakning
  • Besöksnäring och handel
  • Kompetensförsörjning
  • Mark, planberedskap och infrastruktur