Näringslivsundersökningar

Telefon
0503-35000

Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Torggatan 2

Öppettider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00

Hitta hit

Postadress
544 81 Hjo

Det finns ett flertal organisationer som årligen undersöker hur näringslivet utvecklas nationellt, på länsnivå och i Sveriges 290 kommuner.

Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum och Bolagsverket. Den baseras på statistik över nyföretagandet i Sverige genom att presentera antalet nyregistrerade företag i Sveriges kommuner och län.

Nyföretagarbarometern

Årets företagarkommun och Småföretagarbarometern

Årets företagare utses av Företagarna och UC och bygger på sex variabler. Fyra av dessa är relaterade till företagens omsättning och resultat. De övriga två avser antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet. Årstillväxten av dessa variabler rankas därefter från högst till lägst. Dessa rankingpoäng summeras sedan i ett ovägt index. Ju lägre sammanlagda poäng desto högre placering får kommunen. Variablerna hämtas från företagens bokslut. Man utser vinnare på både Sverige nivå och länsnivå. 

Företagarna

Insikt

Insikt är en undersökning som genomförs av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Det är en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. 

Hjo kommun avser att mätas enligt Insikt med start 2018.

  • Varumärkesbarometern

    SveMa mäter Dagens Industris läsares kännedom om varumärket I love Hjo, Hjo kommuns platsvarumärke.